Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA: Zakon stupa na snagu 1. decembra 2019. godine, od kada će početi primena odredaba o uvođenju kazne doživotnog zatvora i pripremanja teškog ubistva


Kazna doživotnog zatvora, pripremanje teškog ubistva, kao i sve druge izmene i dopune Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019) koje je nedavno usvojila Narodna skupština Srbije, stupaju na snagu 1. decembra 2019. godine, što znači da će nove odredbe moći da se primene tek nakon ovog datuma.

Početak decembra za primenu zakona predviđen je samim zakonskim izmenama.

Nove odredbe KZ-a će se primenjivati samo prema budućim izvršiocima krivičnih dela, jer nije predviđena retroaktivna primena zakona, pa će doživotni zatvor kao kazna moći da se izriče tek nakon 1. decembra.

To znači da će za sva dela izvršena do tada, sud morati da primeni zakon koji je važio u vreme izvršenja krivičnog dela, odnosno moći će da ga osudi na sada važeću kaznu u rasponu od 30 do 40 godina.

Isto važi i za oštrije kažnjavanje povratnika po sistemu "tri udarca", strože kažnjavanje onih koji deci prodaju drogu, mučitelje i ubica životinja, takođe i za one koji od 1. decembra napadnu advokate ili članove njihovih porodica u vezi sa advokatskim poslovima, kao i za sve druge zakonske novine.

Izvor: Vebsajt Blic, 25.05.2019.
Naslov: Redakcija