Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POLOŽAJ ŽRTVE U KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU: Pravni sistem u Srbiji ne prepoznaje pojam žrtve na adekvatan način, često su zanemarene i nemaju sva prava koja bi trebalo da imaju. Grupa pravnika pripremila je preporuke - ključna je uvođenje i definisanje pojma žrtve i brisanje zakonske odredbe kojim je predviđeno odustajanje oštećenog odnosno žrtve od krivičnog gonjenja ukoliko ne dođe na suđenje ili zaštita ličnih podataka žrtve na sudu


Pravni sistem u Srbiji ne prepoznaje pojam žrtve na adekvatan način, često su zanemarene i nemaju sva prava koja bi trebalo da imaju, zaključak je sa završne konferencije u okviru projekta "Žrtve u krivičnom postupku u Srbiji", u organizaciji Komiteta pravnika za ljudska prava.

Najčešći problemi su da žrtvi ne bude dodeljen status oštećenog, da istovremeno bude u ulozi žrtve i svedoka, kao i da su posredne žrtve zanemarene.

Svaka žena, žrtva silovanja, u Srbiji biva silovana najmanje dva puta. Ponovljeno silovanje traje duže, i često ostavlja značajne traume, a dešava se na sudu, tvrde pravnici.

"Jedan primer gde je žrtva silovanja bila suviše zatvorena i nije ispričala šta joj se dogodilo, bila je nesigurna u davanju iskaza, rezultiralo je time da je osumnjičeni bio oslobođen, a prema dokazima koji su izvedeni videli su da je problem što je žrtva bila previše uplašena da bi govorila", kaže Nina Nicović, advokat.

Grupa domaćih pravnika predvođena Yucom-a pripremila je preporuke - ključna je uvođenje i definisanje pojma žrtve.

"U zakonodavstvu Srbije prepoznate su 'ranjive grupe', kao ono koje bi trebalo štiti. Međutim, uvođenje pojma žrtve znači proširenje prava njihovih zastupnika u krivičnom postupku bila bi zaštićenija, govorimo i o maloletnicima i o drugim ranjivim grupama – ženama itd., koje bi sigurno bile zaštićene na adekvatniji način", kaže Milan Antonijević.

Od preporuka izdvajaju i brisanje odredbe iz zakona kojim je predviđeno odustajanje oštećenog odnosno žrtve od krivičnog gonjenja ukoliko ne dođe na suđenje ili zaštita ličnih podataka žrtve na sudu.

Izvor: Vebsajt N1, Nikola Radišić, 26.04.2017.
Naslov: Redakcija