Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: Predstavljena nova didaktička sredstva namenjena predavačima iz oblasti etike i integriteta u javnom sektoru


Brošura Vodič kroz vrednosti zaposlenih u javnom sektoru, Priručnik za izvođenje obuke Etika iintegritet u javnom sekotru i DVD sa edukativnim filmovima predstavljeni su 26. aprila 2016. godine prvoj grupi edukovanih predavača u ovoj oblasti.

Obuka je imala za cilj da upozna polaznike sa novim materijalima, kao i da im pruži priliku da na licu mesta provežbaju i isplaniraju kako da ih ubuduće koriste u radu. Tokom rada na novim materijalima učesnicima je predstavljen i Portal za obuke koji je aktivan na internet prezentaciji Agencije.

Obuci je prisustvovalo 10 predavača iz organa državne uprave i Prekršajanog suda Beograd.

Agencija podseća da su Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine ("Sl. glasnik RS", br. 57/2013) i Akcionim planom za njeno sprovođenje, predviđene i izmene Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US) u delu koji se tiče obaveznosti sprovođenja kontinuirane edukacije zaposlenih u javnom sektoru o etici i integritetu. Nakon ovih izmena navedena obuka biće obavezna za sve zaposlene u javnom sektoru, a predavači će biti angažovani za njeno sprovođenje u instituciji u kojoj su zaposleni.

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 27.04.2016.