Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: Predlog zakona do kraja januara 2016. godine pred Vladom RS


Novi Nacrt zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru biće završen, a na dnevnom redu Vlade Republike Srbije mogao bi da se nađe krajem ove nedelje. Predlog usaglašen među članovima radne grupe, stopirao je na prethodnoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta ministar finansija Dušan Vujović.

Kamen spoticanja su naknade za minuli rad i odsustvo sa posla, odnosno za vreme bolovanja i godišnjeg odmora, pa je ostalo da se ministarstva finansija i resor za državnu upravu i lokalnu samoupravu dogovore kako će se obračunavati.

Sindikati ne prihvataju da se primeni ideja ministra finansija da se naknada za vreme odsustva sa posla obračunava samo u odnosu na osnovnu platu u koju nisu uračunati dodaci za dežurstva, noćni rad, regres i topli obrok.

- Takvim načinom obračuna zaposleni u javnom sektoru bi za vreme bolovanja i godišnjeg odmora imali primanja koja su za 45 odsto manja od mesečne zarade - rekao je Ljubiša Nestorović iz Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Za Branislava Čanka, predsednika Ujedinjenih granskih sindikata "Nezavisnost", i dalje je nejasno zašto ministar finansija nije obrazložio članovima SES-a koliko bi bili veći izdaci budžeta ukoliko bi se u obračun naknada za vreme odsustva sa posla uključivala sva mesečna primanja zaposlenih u javnom sektoru. - Nije nam rečeno ni da li bi ta mera bila trajna ili privremena - istakao je Čanak.

Dražen Maravić, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, smatra da rešenje koje bude usaglašeno treba da bude prihvatljivo za sve učesnike u socijalnom dijalogu i da je održivo.

- Još nije dogovoreno da li će se naknada za minuli rad računati u okviru koeficijenta ili posebno i kako će se obračunavati naknada za vreme bolovanja ili godišnjih odmora - rekao je Maravić. - Niko nema nameru da ukine naknadu za minuli rad, već se želi postići da zarada odražava kvalitet rada i složenost posla, a ne koliko je neko vremena proveo na radnom mestu. Budući Zakon o platama u javnom sektoru obezbediće jednake plate za jednak rad i ustanoviti da odnos najniže i najveće zarade bude 1:7,5.

- Nacrt zakona nije usklađen sa propisima o radu i državnim službenicima i dovodi do nejasnoća. Nacrt zakona izuzima iz uređenja plate zaposlenih u javnim preduzećima i Narodnoj banci Srbije, što govori o nemoći da se dovede u red netransparentan utrošak javnih sredstava i zapošljavanja - stoji u mišljenju Zaštitnika građana, Saše Jankovića, upućenom Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. Skenderija, 26.01.2016.
Naslov: Redakcija