Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOZI AUTENTIČNOG TUMAČENJA POJEDINIH ODREDABA ZAKONA O ELEKTRONSKIM MEDIJIMA I O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA: Ne ukidaju se autorska prava za fotografije, odbačeno i tumačenje za način izbora članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije


Poslanici Narodne skupštine Republike Srbije odbili su, 26. januara 2016. godine, da usvoje:

Predlog autentičnog tumačenja odredaba člana 11. stav 4. 5. i 6. Zakona o elektronskim medijima ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014),

Predlog autentičnog tumačenja odredaba člana 2. stav 2. Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 i 119/2012).

Autentično tumačenje Zakona o autorskom i srodnim pravima nije podržao niko, dok je za autentično tumačenje Zakona o elektronskim medijima glasalo 17 poslanika.

Predlog autentičnog tumačenja Zakona o autorskom i srodnim pravima navodi da se autorskim delom ne može smatrati i uživati autorsko-pravnu zaštitu svaka rutinski izrađena fotografija, koja se pojavljuje i preuzima u elektronskom obliku, bez obzira da li je originalna duhovna tvorevina autora.

U obrazloženju se navodi da su obične fotografije, a posebno one koje su u sastavu novinarskog članka kao ilustracija teksta, rezultat isključivo mehaničke, rutinske, odnosno fizičke radnje, te da treba da imaju pravnu zaštitu na osnovu opštih principa građanskog prava, ali ne u smislu Zakona o autorskom i srodnim pravima.

Poslanici su odbili da se izjasne o ovom tumačenju.

Protiv donošenja autentičnog tumačenja bila su udruženja fotografa i fotoreportera sa obrazloženjem da ugrožava njihova prava, budući da se time precizira da fotografija nema nikakvu autorsku zaštitu.

Nekoliko udruženja foto-reportera pozdravilo je odluku poslanika da ne usvoje Predlog autentičnog tumačenja Zakona o autorskom i srodnim pravima i zahvalilo im se na razumevanju važnosti zaštite fotografskih autorskih prava, kao i prava javnosti na profesionalno informisanje kroz medijske fotografije.

Centar za razvoj fotografije, sekcija umetničke fotografije ULUPUDS, Udruženje foto-reportera Srbije (UFOS), Foto-savez Srbije (FSS), Foto-asocijacija Vojvodine (FAV), Asocijacija fotografskih autora (AFA), Udruženje sportskih fotografa Srbije (USFS), Organizacija fotografskih autora (OFA), Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Udruženje novinara Srbije (UNS) naveli su da odbacivanje autentičnog tumačenja znači da su poslanici shvatili da je predlog direktno uperen protiv dostojanstva profesije.

Predlog autentičnog tumačenja odredaba člana 11. stav 4. 5. i 6. Zakona o elektronskim medijima podržalo je svega 17 poslanika.

To tumačenje, koji je ranije usvojio skupštinski Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, propisivalo je da za izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), organizacije civilnog društva i udruženja dogovorom predlažu dva kandidata za to telo, a ako nema saglasnosti svih, konačan predlog zajednikog kandidata utvrđuje se glasanjem.

U odbačenom tumačenju piše da ukoliko organizacije odnosno udruženja ne postignu dogovor za konačan predlog dva kandidata za člana Saveta, konačan predlog zajedničkog kandidata utvrđuje se glasanjem svake organizacije za jednog kandidata i tako se utvrđuje konačan predlog dva kandidata, sa najviše glasova.

Izvor: Vebsajt N1 info, B92, Danas, 26.01.2016.
Naslov: Redakcija