Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS USVOJILA PREDLOGE ZAKONA O STEČAJU I LIKVIDACIJI BANAKA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE, ZAKONA O DEPOZITU I ZAKONA O AGENCIJI ZA OSIGURANJE DEPOZITA


Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje, čiji je cilj uspostavljanje stabilnog, održivog i funkcionalnog bankarskog sistema Srbije, kao i novog sistema nadležnosti i odgovornosti ključnih institucija u zemlji. Njime se preciziraju postupci za rešavanje problema u bankarskom sistemu.

Usvojeni su i Predlog zakona o depozitu i Predlog zakona o Agenciji za osiguranje depozita, kojima će se podići stepen efikasnosti osiguranja depozita i ojačati finansijska stabilnost i zaštita deponenata.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 27.01.2015.