Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKUPŠTINA APV: Doneta Pokrajinska skupštinsku odluku o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu


Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine održala je 21. decembra 2017. godine svoju 17 po redu sednicu u aktuelnom sazivu, ujedno i poslednju u ovoj kalendarskoj godini. Sednicom su predsedavali Ištvan Pastor, predsednik pokrajinske Skupštine i potpredsednici. Na usvojenom dnevnom redu sednice bilo je 23 tačke o kojima su pokrajinske poslanice i poslanici diskutovali i glasali.

 Većinom glasova, Skupština je donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu. Obim budžeta planiran je u iznosu od 68,6 milijardi dinara. Ukupan fiskalni deficit projektovan je na nivou od 3,7 milijardi dinara, što je manje od šest odsto od ukupnih prihoda i biće pokriven iz sopstvenih sredstava, odnosno iz prenetih raspoloživih sredstava.

U obrazloženju na sednici, rečeno je da je glavna karakteristika strukture budžeta što je blizu 40 procenata od ukupnih budžetskih sredstava namenjeno ekonomskom razvoju, a da pri tome nije ugroženo finansiranje drugih segmenata u kojima AP Vojvodina ima nadležnosti. U pokrajinskom budžetu za 2018. godinu planirana su povećanja za kapitalna ulaganja i obezbeđena su sredstva za neke od novih projekata koji imaju razvojni karakter.

U nastavku sednice, doneta je Pokrajinska skupštinska odluka o kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu, kao i pet pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Izglasane su:

 • Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu,
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu,
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu, zatim,
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2018. godini i
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2018. godini.

Na sednici je rečeno da je za poljoprivredu i srodne delatnosti u budžetu za 2018. godinu predviđeno oko sedam milijardi dinara. Navedenim pokrajinskim skupštinskim odlukama obezbediće se nastavak mera podrške domaćem agraru. U fokusu će biti mala i srednja poljoprivredna gazdinstva i preduzeća sa ciljem njihovog opstanka na tržištu. U tom smislu, specijalizovaće se i određeni konkursi za dodelu podsticajnih sredstava a biće dostupna i sredstva iz programa "IPARD", koja će nadomestiti finansijski nedostatak koji je u odnosu na tražnju uvek prisutan kada je u pitanju poljoprivreda.

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine je na svojoj 17. sednici donela i pet pokrajinskih skupštinskih odluka o donošenju prostornih planova za područja posebne namene na teritoriji Pokrajine.

U pitanju su:

 • Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda Sremska Mitrovica - Šid sa elementima detaljne regulacije,
 • Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene sistema za navodnjavanje Srema,
 • Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene sistema za vodosnabdevanje "Istočni Srem",
 • Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda Sabirna stanica Tilva - Bela Crkva sa elementima detaljne regulacije i
 • Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene kulturnog predela Sremski Karlovci.

Donošenjem ovih prostornih planova na navedenim područjima, stvara se planski osnov za realizaciju strateških prioriteta od značaja za Republiku Srbiju i AP Vojvodinu, kao i za zaštitu, očuvanje i održivo korišćenje prirodnih i kulturnih dobara i resursa u skladu sa principima održivog razvoja.

U nastavku zasedanja, donete su Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu i Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Skupština AP Vojvodine je na 17. sednici razmotrila Predlog memoranduma o razumevanju između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Regije Lombardija (Republika Italija) i donela sledeće zaključke:

 • Zaključuje se Memorandum o razumevanju između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Regije Lombardija (Republika Italija);
 • Ovlašćuje se Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade, da u ime Autonomne pokrajine Vojvodine, potpiše Memorandum o razumevanju između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Regije Lombardija (Republika Italija).

Na kraju zasedanja, pokrajinska Skupština donela je osam odluka u vezi sa razrešenjima i imenovanjima članova saveta fakulteta.

Donete su:

 • Odluka o razrešenju članova Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu,
 • Odluka o imenovanju članova Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu,
 • Odluka o razrešenju članova Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru,
 • Odluka o imenovanju članova Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru,
 • Odluka o razrešenju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu,
 • Odluka o imenovanju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu,
 • Odluka o razrešenju članova Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu,
 • Odluka o imenovanju članova Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu.
Izvor: Vebsajt Skupština APV, 21.12.2017.
Naslov: Redakcija