Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI: Privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik, koje obavlja poslove izrade i kontrole tehničke dokumentacije, odnosno koje je izvođač radova, vršilac stručnog nadzora ili tehničkog pregleda, mora biti osigurano od odgovornosti za štetu koju može pričiniti drugoj strani, odnosno trećem licu


Okrugli sto: Implementacija Zakona o planiranju i izgradnji, vezano za obavezu primene polise za profesionalnu odgovornost biće održan u Privrednoj komori Srbije 27. novembra 2015. godine, sa početkom u 13:00 sati, Terazije 23, sala 1, drugi sprat.

Prema članu 129a Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014), privredna društva, druga pravna lica ili preduzetnici koji obavljaju poslove izrade i kontrole tehničke dokumentacije tj. koja su izvođači radova, vršioci stručnog nadzora ili tehničkog pregleda, moraju biti osigurani od odgovornosti za štetu koju mogu pričiniti drugoj strani, odnosno trećem licu.

Uslovi osiguranja i najniži iznosi osiguranja od profesionalne odgovornosti bliže su uređeni Pravilnikom o uslovima osiguranja od profesionalne odgovornosti ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015 - dalje: Pravilnik).

Član 6. Pravilnika predviđa sumu osiguranja koju Ugovarač mora obavezno obezbediti Ugovorom. Ova suma iznosi minimalno 15.000 uura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate, za preduzetnike.

Isti član Pravilnika predviđa i minimalnu sumu osiguranja u iznosu od 50.000 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate, za privredna društva, odnosno druga pravna lica.

O ovoj temi na okruglom stolu će govoriti:

Petar Cekić, zamenik direktora Direkcije za gradsko građevinsko zemljište i izgradnju Beograda

Ivana Matić, Ministarstvo finansija

Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Hasan Hanić, dekan Beogradske bankarske akademije

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014)

Član 129a

Privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik, koje obavlja poslove izrade i kontrole tehničke dokumentacije, odnosno koje je izvođač radova, vršilac stručnog nadzora ili tehničkog pregleda, mora biti osigurano od odgovornosti za štetu koju može pričiniti drugoj strani, odnosno trećem licu.

Bliže uslove obaveznog osiguranja iz stava 1. ovog člana propisuje ministar nadležan za poslove građevinarstva.

PRAVILNIK O USLOVIMA OSIGURANJA OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)

Član 6

Suma osiguranja je najveći iznos odštete koja se isplaćuje ukoliko nastupi osigurani slučaj.

Suma osiguranja koju Ugovarač mora obavezno obezbediti Ugovorom, iznosi minimalno:

1) 15.000 Eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate, za preduzetnike;

2) 50.000 Eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate, za privredna društva, odnosno druga pravna lica.

Izvor: Vebsajt Privredna komora Srbije, 26.11.2015,
Naslov: Redakcija