Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: USVOJEN REBALANS BUDŽETA I PRATEĆI ZAKONI KOJIMA JE PREDVIĐENO SMANJENJE PLATA U JAVNOM SEKTORU I PENZIJA


Skupština Srbije, posle više od 12 sati rasprave po amandmanima, usvojila je  rebalans budžeta i prateće zakone kojima je predviđeno smanjenje plata u javnom sektoru i penzija većih od 25.000 dinara.

"Za" je glasalo 188, a protiv 10 poslanika.

· Smanjenje plata preko 25.000 dinara važi za sve zaposlene u javnom sektoru, uključujući direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava i javnih preduzeća.

Smanjenje penzija će biti raspoređeno po rastućoj graničnoj stopi tako da veći teret podnesu oni koji imaju visoke penzije, dok 61 odsto penzionera neće imati nikakvo smanjenje.

Manje od 10 odsto smanjenja će imati 1.510.000 penzionera, a to su oni koji primaju manje od 40.000 dinara.

Oni čiji su čekovi za penzije veći od 40.000 dinara, dobiće smanjenje veće od deset odsto.

SMANJENJE PLATA I PENZIJA STUPA NA SNAGU 1. NOVEMBRA.

Uz rebalans budžeta usvojeni su:

· Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava,

· Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija

· Izmene Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

Zatim,

· Odluka o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu,

· Odluka o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu,

· Odluka o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje.

· Odluka o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2014. godinu.

Usvojenim rebalansom, tj Zakonom o izmenama i dopunama zakona o budžetu za 2014. godine biće povećan manjak u budžetu za 42 milijarde dinara, na 224,7 milijardi dinara, što je 4,64 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Budžetskih rashodi povećani su sa 1.113 milijardi dinara na 1.122 milijarde, a prihodi su smanjeni sa 930 milijardi, na 897 milijardi dinara.

Ukupni prihodi budžeta Srbije za 2014. smanjeni su za 32,7 milijardi dinara ili 3,5 odsto, pri čemu su poreski prihodi smanjeni za 43 milijarde dinara ili za 5,4 odsto, a neporeski su povećani za osam milijardi ili za 6,5 odsto.

Pojedinačno na strani poreskih prihoda najveći pad beleže porez na dodatu vrednost (PDV) i akcize (za 32 milijarde dinara, odnosno 16,4 milijarde dinara), dok su povećani prihodi od poreza na dobit preduzeća i carina.

Na manji priliv prihoda budžeta uticaće i to što Narodna banka Srbije (NBS) ove godine neće uplatiti dobit u budžet usled slabijeg finansijskog rezultata, a očekivano je bilo tri milijarde dinara.

Sa druge strane Naftna industrija Srbije (NBS) uplatiće u budžet 3,6 milijardi dinara na osnovu dividendi za akcije u vlasništvu Srbije.

Prihodi po osnovu donacija povećani su sa 2,3 na 7,5 milijardi dinara, na osnovu prikupljene pomoći za poplavljena područja.

Ukupne garancije iznose 66,3 milijarde dinara, odnosno 200 miliona dolara i 400 miliona evra, a odobreni projekti i programski zajmovi iznosiće 615,6 milijardi dinara.

Predlogom rebalansa budžeta u okviru tekućih rashoda predviđeno je da se za plate zaposlenih u javnom sektoru izdvoji 200,9 milijardi dinara, što je za 6,9 milijardi dinara manje nego u originalnom budžetu.

Ukupne subvencije povećane su za 15,8 odsto, na 93,7 milijardi dinara, a najveći rast je zabeležen kod subvencija za privredu koje će biti veće za 9,7 milijardi dinara.

Subvencije namenjene poljoprivredi će iznositi 34,2 milijarde dinara, dok će ista davanja ostati za puteve i železnice - 7,7 milijardi dinara, odnosno 13,2 milijarde dinara.

Transferi ostalim nivoima vlasti rebalansom budžeta povećani su sa 71,9 na 74,1 milijardu dinara.

Rebalans budžeta napravljen je na osnovu procene da će Srbija u 2014. imati pad BDP od jedan odsto, dok je prilikom izrade originalnog budžeta procena bila da će biti zabeležen rast od jedan procenat.

Prema obrazloženju rebalansa budžeta, na rast deficita uticao je pad BDP kao posledica poplava koje su, pre svega, uticale na smanjenje proizvodnje struje i uglja, ali i niži nivo budžetskih prihoda.

Ministar finansija Srbije Dušan Vujović izjavio je da je će naredne godine javnim preduzećima biti smanjene subvencije koje ne daju rezultate, navodeći da će subvencije biti manje ne samo za Srbijagas, već i za Železnice Srbije i Elektroprivredu Srbije.

"Subvencije ne možemo da smanjimo sada u rebalansu budžeta, zato što su one već 80 ili 90 odsto potrošene ili angažovane", kazao je Vujović tokom parlamentarne rasprave o amandmanima na rebalans budžeta za 2014. godinu. 

On je naglasio da je najmanje jedna trećina povećanja duga Srbije za proteklih pet godina posledica toga što država nije mogla da kontroliše tokove garancija i ostale posledice lošeg i neefikasnog poslovanja javnih preduzeća.

"Mislim da ta preduzeća imaju velike viškove zaposlenih, previsoke plate i da odvlače najtalentovanije ljude od proizvodnih poslova u privatnom sektoru i dovode domaću privredu u situaciju koja je neodrživa", rekao je ministar finansija.

Izvor: Tanjug