Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRAVNI FAKULTET U BEOGRADU ORGANIZUJE ŠESTU STUDENTSKU KONFERENCIJU IZ TEORIJE I FILOZOFIJE PRAVA: Tema - pravosuđe između prava i politike


Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Srpsko udruženje za pravnu i socijalnu filozofiju (IVR) organizuje šestu Studentsku konferenciju iz teorije i filozofije prava na temu Pravosuđe između prava i politike, koja će se održati 6. decembra 2019. godine u Sali za konferencije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Pozivamo sve zainteresovane studente osnovnih, master i doktorskih studija da do 1. septembra 2019. godine pošalju apstraktena adresu eudaimonia@ius.bg.ac.rs. Poziv za učešće upućen je i studentima istih ili srodnih fakulteta iz Srbije i inostranstva.

Apstrakti treba da sadrže najmanje 600, a najviše 900 reči. Studenti su slobodni da sami odaberu temu o kojoj će pisati, na srpskom ili engleskom jeziku, držeći se okvira opšte teme. Tema Konferencije je široko postavljena te se rad može baviti kako teorijskim tako i praktičnim pitanjima, poput položaja pravosuđa, odnosno sudske vlasti u modernim državama; reformi pravosuđa; odnosa sudske, zakonodavne i izvršne vlasti; samostalnosti i nezavisnosti sudstva kao jemstava vladavine prava; uloge sudstva u kontinentalnom i anglosaksonskom pravu; kreativne uloga sudova, itd. Apstrakt treba da sadrži glavnu tezu koja će se u radu dokazivati kao i kratak prikaz argumenata koje će autor koristiti.

Spisak izlagača na šestoj Studentskoj konferenciji iz teorije i filozofije prava biće objavljen 7. oktobra 2019. godine na sajtu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Izlagači će biti u obavezi da na istu adresu do 20. novembra 2019. godine dostave radne verzije radova ne kraće od 8 strana, a konačne verzije izabranih radova do kraja februara 2020. godine. Najbolji rad će biti objavljen u zborniku Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dok će ostali radovi podobni objavljivanju biti objavljeni u Studentskoj reviji Eudaimonia.

O detaljima i dodatnim informacijam, predlozima mogućih tema, kao i o svim pitanjima u vezi s Konferencijom i pisanjem apstrakta, studenti se mogu informisati na internet stranici Srpskog udruženja za pravnu i socijalnu filozofiju, Fejsbuk stranici Konferencije, ili pisati ma e-mail adresu Konferencije eudaimonia@ius.bg.ac.rs.

Izvor: Vebsajt Pravnog fakulteta u Beogradu, 24.08.2019.
Naslov: Redakcija