Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE: Javne konsultacije na kataloge radnih mesta u javnom sektoru do 1. oktobra 2015. godine


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave počelo je sa objavljivanjem radnih verzija kataloga radnih mesta u javnom sektoru, na čijim izradama su radila resorna ministarstva.

Katalozi predstavljaju popis, klasifikaciju i vrednovanje radnih mesta, što je jedan od najvažnijih koraka u sprovođenju reforme platnog sistema. Osim naziva radnih mesta, odnosno zvanja u kojem se obavljaju poslovi na radnim mestima, Katalog sadrži i tipičan opis radnog mesta, zahtevanu stručnu spremu, dodatna znanja i ispite/sertifikate, kao i zahtevano iskustvo za rad na tim poslovima.

Katalog nije zamena za postojeće sistematizacije radnih mesta, već predstavlja spisak radnih mesta u javnom sektoru koji će biti okvir poslodavcima prilikom izrada sopstvenih sistematizacija.

Podsistemi javnog sektora, po kojima su koncipirani katalozi su: državni organi, organi autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, zdravstvo, prosveta, socijalna zaštita, kultura i sport. Dok su generička radna mesta koja se pojavljuju u celom sistemu posebno izdvojena u cilju uporedivosti.

Na radne verzije kataloga svih podsistema javne uprave, koji će biti predstavljeni sukcesivno možete poslati komentar i sugestiju na reformauprave@mduls.gov.rs najkasnije do 1. oktobra 2015. godine.

Uporedo sa ovim vidom javnih konsultacija, Ministarstvo u saradnji sa resornim ministarstvima će organizovati i okrugle stolove tokom septembra 2015. godine.

KATALOG RADNIH MESTA U JAVNOM SEKTORU – smernice možete pogledati ovde.

KATALOG RADNIH MESTA U PROSVETI - radna verzija možete pogledati ovde.

KATALOG RADNIH MESTA U KULTURI – radna verzija možete pogledati ovde.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 25.08.2015.