Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 27. jula 2015. godine sednice Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Odbora za evropske integracije, Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo - razmatranje više predeloga zakona, određivanje predstavnika za učešće na Interparlamentarnoj konferenciji "Medijski javni servisi I parlamenti"


58. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava biće održana u ponedeljak, 27. jula 2015. godine, sa početkom u 9,00 časova, u sali II.

Dnevni red:

- Usvajanje zapisnika 55, 56. i 57. sednice Odbora -

1. Razmatranje Predloga zakona o posebnim uslovima prodaje određenih nepokretnosti u svojini RepublikeSrbije, koji je podnela Vlada (broj 464-1825/15 od 14. jula 2015. godine), u načelu;

2. Razmatranje Predloga zakona o izmenama I dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, koji je podnela Vlada (broj 4-1824/15 od 14. jula 2015. godine), u načelu;

3. Razmatranje Predloga zakona o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika I fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost, koji je podnela Vlada (broj 400-1845/15 od 16. jula 2015. godine), u načelu.

40. sednica Odbora za evropske integracije biće održana u ponedeljak, 27. jula 2015. godine, sa početkom u 9,00 časova, u sali 4.

Dnevni red:

1. Predlog zakona o izmenama I dopunama Zakona o javnim nabavkama, koji je podnela Vlada (broj404-1919/15 od 25. jula 2015. godine), u načelu,

2. Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, koji je podnela Vlada (broj 4-1824/15 od 14. jula 2015. godine), u načelu,

3. Predlog zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju, koji je podnela Vlada (broj 344-1851/15 od 17. jula 2015. godine), u načelu,

4. Predlog zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, koji je podnela Vlada (broj 344-1910/15 od 24. jula 2015. godine), u načelu,

5. Određivanje predstavnika Odbora za učešće na Interparlamentarnoj konferenciji "Medijski javni servisi I parlamenti", koja će biti održana u Zagrebu (Hrvatska), 24- 25. septembra 2015. godine,u organizaciji Evropskog parlamenta, u okviru Programa podrške za parlamente Zapadnog Balkana I Turske.

Izvestioci za tačke 1. I 2. dnevnog reda će biti predstavnici Ministarstva finansija, a izvestioci za tačke 3.i 4. će biti predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja I infrastrukture.

47. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu biće održana u ponedeljak, 27. jula 2015. godine, sa početkom u 9,00 časova, u sali III.

Dnevni red :

- Usvajanje zapisnika sa 46.sednice Odbora;

1. Razmatranje Predloga zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, koji je podnela Vlada(broj 011-1918/15, od 25. jula 2015. godine), u načelu;

2. Razmatranje Predloga zakona o registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih I angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava, koji je podnela Vlada (broj 011-1917/15, od 25. jula 2015. godine), u načelu;

3. Razno.

131. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo biće održana u ponedeljak, 27. jula 2015. godine, sa početkom u 9,30 časova, u sali III.

Dnevni red:

- Usvajanje zapisnika sa 130. sednice Odbora;

1. Razmatranje Predloga zakona o posebnim uslovima prodaje određenih nepokretnosti u svojini Republike Srbije, koji je podnela Vlada;

2. Razmatranje Predloga zakonao o bavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost, koji je podnela Vlada;

3. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, koji je podnela Vlada;

4. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopounama Zakona o javnom dugu, koji je podnela Vlada;

5. Razmatranje Predloga zakona o izmenama I dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, koji je podnela Vlada;

6. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Ugovora o izmenama I dopunama Finansijskog ugovora između Republike Srbije I Evropske investicione banke za Projekat Klinički centri/A, koji je podnela Vlada;

7. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Ugovora o izmenama I dopunama Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke za Projekat Klinički centri/B, koji je podnela Vlada;

8. Razmatranje Predloga zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, koji je podnela Vlada;

9. Razmatranje Predloga zakona o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava, koji je podnela Vlada;

10. Razmatranje Predloga zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju, koji je podnela Vlada;

11. Razmatranje Predloga zakona prevozu putnika u drumskom saobraćaju, koji je podnela Vlada;

12. Razmatranje Predloga zakona o udžbenicima, koji je podnela Vlada;

13. Razmatranje Predloga zakona o izmenama Zakona o visokom obrazovanju, koji je podnela Vlada;

14. Razmatranje Predloga zakona o izmeni Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je podnela Vlada.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 26.07.2015.