Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O BESPILOTNIM VAZDUHOPLOVIMA: Počinje javna rasprava o regulativi za upotrebu dronova u Srbiji kojom se određuje ko će, kako i kada moći da ih koristi


Ko će, pod kojim uslovima i gde moći da koristi dronove precizno je regulisano Pravilnikom o bespilotnim vazduhoplovima, čiji Predlog ove nedelje ulazi u javnu raspravu.

Predlog Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima, koji je pripremio Direktorat za civilno vazduhoplovstvo, reguliše upotrebu dronova težine do 150 kilograma, koja je toliko porasla da su zatečene sve vazduhoplovne vlasti u svetu.

- U Evropi je samo desetak zemalja donelo ovakvu regulativu. Ne postoje međunarodno usvojeni i dogovoreni standardi za upotrebu bespilotnih vazduhoplova, pa nismo imali na koga da se ugledamo, već smo gledali iskustva drugih zemalja. Pravilnik će omogućiti upotrebu dronova tako da se ne ugrozi bezbednost vazdušnog saobraćaja, života ljudi i imovine na zemlji - kaže Predrag Jovanović, pomoćnik direktora Direktorata za civilno vazduhoplovstvo za vazdušnu plovidbu, aerodrome i obezbeđivanje u vazduhoplovstvu.

On ističe da je pravilnikom izvršena klasifikacija dronova po težini i području vazdušnog prostora u kome se koriste.

- Nije isto da li koristite nešto od pola kilograma ili od 20 kilograma, kao ni da li ga koristite u gradu ili na nekoj poljani. Od svega toga zavise pravila za upotrebu vazduhoplova težine do 150 kilograma, a koji se koriste u sportsko-rekreativne, privredne i naučnoistraživačke svrhe. Preko te težine u upotrebi su samo vojni vazduhoplovi, što je u nadležnosti drugih organa - ukazuje pomoćnik direkrora Direktorata Jovanović.

Kada Pravilnik bude usvojen, samo dronovi težine do pola kilograma moći će da se upotrebljavaju bez dozvole Direktorata i slobodno da lete na visini do 100 metara. Za ostale, u zavisnosti od kategorije i područja korišćenja, zahtevaće se poznavanje vazduhoplovnih propisa i lekarsko uverenje.

Uslovi korišćenja, dozvole i prava

 • može da leti samo danju uz povoljnu meteorološku vidljivost
 • operater na zemlji odgovoran je da dron ne ugrozi zdravlje i imovinu ljudi i javni red i mir
 • zabranjeno je prevoženje ljudi i životinja dronom
 • dron ne sme da se koristi u zoni od pet kilometara od ograđenog područja aerodroma bez posebnog odobrenja
 • operater koji poseduje dozvolu za korišćenje drona bez prethodnog odobrenja Direktorata ne sme da ga koristi u zoni od dva kilometra od područja sportskih aerodroma
 • tokom leta operater može da upravlja samo jednom letelicom
 • tokom leta dron se mora držati na udaljenosti od najmanje 30 metara od životinja, objekata, vozila, plovila, puteva, železničkih pruga, bandera i dalekovoda
 • dron tokom leta mora da bude na udaljenosti od ljudi najmanje 100 metara, odnosno 50 u slučaju vazduhoplovnih manifestacija
 • dron po horizontali ne sme biti udaljen od operatera na zemlji više od 500 metara bez posebnog odobrenja Direktorata
 • maksimalna visina leta drona je 100 metara, a za veću je potrebno odobrenje Direktorata
 • iz drona se tokom leta ne smeju izbacivati predmeti i tečnosti bez odobrenja Direktorata

Vrste dronova u upotrebi:

 • dronovi lakši od vazduha
 • dronovi teži od vazduha
 • letelice kojima daljinski upravlja operater na zemlji putem radio-veze
 • bespilotne letelice koji su prethodno programirani za određeni let
 • dronovi koji se koriste isključivo u sportske i rekreativne svrhe
 • bespilotni vazduhoplovi opšte namene koji se mogu koristiti u komercijalne i naučne svrhe i usluge iz vazduha
 • podeljeni su po masi, visini i brzini leta i radijusom kretanja

Gde mogu da se koriste letelice:

 • iznad neizgrađenog i nenaseljenog područja u kome nema ljudi
 • iznad građevinskih objekata koji
 • nisu namenjeni za život ljudi, s tim što se toleriše povremeni prolazak ljudi
 • naseljeno područje
 • gusto naseljeno područje - centralne gradske zone (samo do 500 grama)
Izvor: Vebsajt Kurir, 24.07.2015.