Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OTVOREN POZIV ZA DODELU GRANTOVA ZA JAČANJE LOKALNIH ZAJEDNICA: Rok za podnošenje predloga projekata je 8. jul 2022. godine do 17 časova


U okviru projekta Vlade Švajcarske “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, otvoren je poziv za dodelu grantova za jačanje lokalnih zajednica, sa ciljem podrške lokalnim zagovaračkim inicijativama i akcijama organizacija građanskog društva (OGD) i neformalnim grupama (NG) uz uključivanje građana.

Javno zagovaranje u okviru ovog Poziva se definiše kao organizovano delovanje OGD/NG  usmereno ka postizanju pozitivnih društvenih i političkih promena, kroz ostvarivanje uticaja na donosioce odluka i javnost. Krajnji cilj svake inicijative javnog zagovaranja jeste konkretna i jasno definisana promena javne politike ili postojeće prakse javnih institucija odnosno donosilaca odluka. Ovu promenu bi trebalo shvatiti u najširem smislu; tako da ona može obuhvatiti usvajanje nove, ali i promenu, unapređenje ili adekvatniju implementaciju postojeće javne politike, na lokalnom nivou.

Predlozi lokalnih akcija organizacija i neformalnih grupa građana koje se prijavljuju treba da se odnose na rešavanje identifikovanih problema u lokalnoj zajednici uz naglasak na direktnu saradnju, odnosno uključivanje i učešće što većeg broja građana date lokalne zajednice.

Dobitnicima granta ACT projekat će pružiti dodatnu podršku kroz program izgradnje i razvoja kapaciteta u kojem je obavezno učešće podržanih OGD/NG.

Krajnji rok za podnošenje predloga projekata je 8. jul 2022. godine, a mogu ga podneti organizacije građanskog društva (OGD) i neformalne grupe (NG) u Srbiji. Biće podržano do 6 projekata, od toga bar polovina onih koje su predložile organizacije van Beograda.

Grantovi traju 6 meseci, a dodeljeni iznos može biti do 350.000 po projektu.

Da bi organizacija mogla da konkuriše mora biti:

 • registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009, 99/2011 - dr. zakoni i 44/2018 - dr. zakon) ili Zakonom o zadužbinama i fondacijama ("Sl. glasnik RS", br. 88/2010, 99/2011 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon),
 • OGD koje su u tri poslednje dostupne fiskalne godine imale prosečni godišnji promet manji od 10.000 EUR,
 • baštini i uključuje načela/vrednosti demokratičnosti, ljudskih prava, transparentnosti, inkluzije, rodne ravnopravnosti, nenasilja, otvorenosti i pristupačnosti,
 • OGD čiji principi rada uključuju neposredan rad sa i uključivanje građana, zasnovani su na ljudskim pravima, motivaciji i posvećenosti rukovodstva razvoju na lokalnom nivou, usmereni su na rezultate i održivost.

 Neformalna grupa mora da ispunjava sledeće kriterijume:

 • sastoji se od najmanje troje ljudi koji su okupljeni oko rešavanja problema u zajednici i nisu formalno registrovani,
 • baštini i uključuje načela/vrednosti demokratičnosti, ljudskih prava, transparentnosti, inkluzije, rodne ravnopravnosti, nenasilja, otvorenosti i pristupačnosti,
 • principi rada NG uključuju neposredan rad sa građanima i uključivanje građana, zasnovani su na ljudskim pravima, motivaciji i posvećenosti razvoju na lokalnom nivou, usmereni su na rezultate i održivost.

Ko ne može da podnese predlog projekta?

 • Lica koja nisu registrovana u skladu sa gorenavedenim zakonima,
 • OGD koje su u 3 poslednje dostupne fiskalne godine imale prosečni godišnji promet veći od 10.000 EUR,
 • OGD koje nisu izmirile svoje zakonske obaveze po osnovi javnih davanja odnosno plaćanja poreza i doprinosa,
 • Religijske OGD,
 • OGD/pokreti/NG koje su posredno učestvovale ili planiraju da učestvuju na izborima u Republici Srbiji,
 • OGD/NG koje su već dva puta finansijski podržane u okviru ACT projekta u okviru bilo kog objavljenog poziva u prethodnom periodu,
 • OGD/NG aktivne u kao i podneti projekti iz oblasti kulture, razonode i zabave,
 • Predstavništvo strane (međunarodne, regionalne) OGD/NG/pokreta registrovano u Srbiji.

Okviran spisak aktivnosti koje se mogu finansirati kroz ovaj Poziv obuhvata:

 • Sprovođenje kampanja podizanja svesti o prepoznatom problemu u zajednici;
 • Učešće u javnim raspravama u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou;
 • Organizacija zborova u mesnoj zajednici u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i statutom JLS;
 • Praćenje primene propisa i rada institucija u oblasti primene javnih politika i zakona;
 • Sprovođenje istraživanja, izrada analiza javnih politika i predloga izmena ili dopuna javnih politika;
 • Obuke, radionice, debate, sastanci i drugi javni događaji kojima se doprinosi ostvarivanju očekivanog rezultata poziva,
 • Razvoj onlajn alata radi povećanja uticaja kod građana;
 • Mobilisanje javne podrške kroz javni nastup, organizaciju događaja i korišćenje medija;
 • Angažovanje volontera za potrebe lokalnih inicijativa i akcija;
 • Promovisanje pozitivnih promena na lokalnom nivou.

Predlog projekta se podnosi na internet stranici act.civicatalyst.org. Prijavnom formularu možete pristupiti putem sledećeg linka. Za sva tehnička pitanja na raspolaganju je email adresa  tehničke podrške,support@catalystbalkans.org, a za sva druga zainteresovani mogu pisati do 4. jula na info@act.org.rs, sa naznakom „Poziv za dodelu grantova za jačanje lokalnih zajednica 2022”.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 22.06.2022.
Naslov: Redakcija