Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA, KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE VISINE ZAKUPNINE ZA PRAVO PRVENSTVA ZAKUPA, KAO I DOKUMENTACIJU KOJA SE DOSTAVLJA UZ ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA: Pravo prvenstva zakupa zemljišta u državnoj svojini na 30 godina imaju pravna lica, odnosno investitori koji moraju biti upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Svi koji budu želeli da zakupe državne oranice na taj period moraće da se registruju kao pravna lica, da naprave investicioni program, kao i da obezbede ulaganja od 500.000 evra


Vlada Republike Srbije nedavno je donela Uredbu o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava prvenstva zakupa, kriterijumima za utvrđivanje visine zakupnine za pravo prvenstva zakupa, kao i dokumentaciju koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa ("Sl. glasnik RS", br. 56/2016 - dalje: Uredba), kojom seuređuje pravo prvenstva zakupa državnih oranica za pravna lica na period do 30 godina i do 30 procenata na nivou lokalne samouprave. Njome su definisani ulsovi pod kojima može da se zakupi državno zemljište, uz obavezno dostavljen biznis plan....

Pravo prvenstva zakupa zemljišta u državnoj svojini na 30 godina imaju pravna lica, odnosno investitori koji moraju biti upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Svi koji budu želeli da zakupe državne oranice na taj period moraće da se registruju kao pravna lica, da naprave investicioni program, kao i da obezbede ulaganja od 500.000 evra.

"Mislim da će ratari ovom merom ostati bez zemlje, jer će sada veliki investitori i stočari imati pravo prvenstva zakupa državnih oranica", kaže Zoran Sefkerinac.

Iako se u Uredbi navodi da investitor ima obavezu da navede za koju namenu i delatnost će koristiti državne oranice i koliko će ljudi zapošljavati, poljoprivrednici se plaše da će im biti ugrožena egzistencija koju su obezbeđivali sa više desetina jutra državne zemlje koju sada obrađuju.

"Mi već imamo investitora koji obrađuje 4.000 hektara i kada dođu još dva investitora oni neće uposliti ljude, jer sve to mogu da obrađuju sa dva traktora, a bez posla će ostati 800 ljudi", kaže Stevica Gajić.

Sve lokalne samouprave podnele su plan i program korišćenja državnih oranica Ministarstvu poljoprivrede i zažtite životne sredine, a prve licitacije će biti raspisane krajem jula 2016. godine.

Izvor: Vebsajt RTV, Silvija Gvozdenac, 23.06.2016.
Naslov: Redakcija