Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 22. SEDNICE I VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 26. JUNA 2014. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 22. sednici I Velikog veća odlučio o 19 predmeta.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima odredaba čl. 2. i 43. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije (“Službeni glasnik RS”, br. 97/08, 53/10, 66/11-Odluka US, 67/2013- Odluka US i 112/13- Autentično tumačenje). (predmet IUz-298/2013)

II U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:

- u predmetu IIIU-227/2013, da je za pokretanje i vođenje prekršajnog postupka nadležan Prekršajni sud u Beogradu

- u predmetu IIIU-278/2013, da je za pokretanje i vođenje prekršajnog postupka nadležan Prekršajni sud u Beogradu

- u predmetu IIIU-279/2013, da je za pokretanje i vođenje prekršajnog postupka nadležan Prekršajni sud u Beogradu

- u predmetu IIIU-389/2013, da je za postupanje u prekršajnom postupku nadležan Prekršajni sud u Novom Sadu

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-2716/2011, Už-2764/2011, Už-6528/2011, Už-6811/2011, Už-5442/2012, Už-7831/2013, Už-7856/2013, Už-7858/2013 i Už-489/2014

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-2763/2011, Už-2810/2011, Už-2990/2011, Už-3441/2011 i Už-5097/2011

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 26.6.2014.