Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ELEKTRONSKA PREZENTACIJA JE OBAVEZA ORGANA VLASTI


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je, u pismu upućenom ministarki državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički, ponovio Inicijativu za dopunu Zakona o državnoj upravi predloživši da se zakon dopuni odredbama kojima bi elektronske prezentacije državnih organa bile propisane kao obaveza, kao i da se utvrdi shodno primena tih odredaba na organe lokalne samouprave, agencije i državna javna preduzeća, te da se zakonom propišu sankcije za nepoštovanje te obaveze.

S tim u vezi Poverenik Rodolјub Šabić je izjavio i sledeće:

"Izveštaj o stanju veb sajtova organa državne uprave za 2013. godinu koji je uradila Direkcija za elektronsku upravu i koji je podnet Vladi na razmatranje još jednom je potvrdio nezadovolјavajuće stanje u ovoj oblasti. Uz nekvalitetnu sadržinu postojećih veb sajtova, posebno je zabrinjavajući podatak da čak 22 organa državne uprave uopšte nema nikakvu elektronsku prezentaciju.

Istovremeno imamo konstantno veliko i rastuće interesovanje javnosti za informacije o radu vlasti. Internet prezentacije ne bi smela da budu prostor za samo-reklamiranje organa ili funkcionera, već sredstvo da se ostvarivanje prava javnosti učini kvalitetnijim, bržim i efikasnijim. Pravo javnosti da dobije informacije o zakonskim i drugim obavezama koje organ vlasti ima i načinu, ispunjavanja tih obaveza, planovima rada i izveštajima o radu, podatke o prihodima i rashodima, podatke o broju zaposlenih i drugih angažovanih lica, podatke o uslugama koje organ vlasti pruža, podatke o konkursima, javnim nabavkama, o javnim raspravama koje organ sprovodi i sl., je apsolutno legitimno.

Organi vlasti imaju obavezu da ostvarivanje prava javnosti učine što lakšim i efikasnijim. Uostalom, i u članu 76. Zakona o državnoj upravi izričito je predviđena obaveza organa vlasti da informišu javnost o svom radu preko sredstava javnog informisanja i na drugi prikladan način. U vremenu u kome živimo, koje ne zovu slučajno "elektronsko" ili "digitalno" doba, ne postoji prikladniji način od internet prezentacije.

Podsećam da sam manje više istu inicijativu podnosio i pre skoro tri godine. Tada je ostala bez efekta a za posledicu imamo stanje kojim očigledno ne možemo i ne smemo biti zadovolјni. Nadam se, želim da verujem da će ovaj put biti više raspoloženja da se stvari menjaju na bolјe."

Izvor: Vebsajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 26.6.2014.