Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU: Izmenama ZKP-a biće formirana četiri regionalna odeljenja koja će se baviti isključivo borbom protiv korupcije, imaće koncentrisanu nadležnost, i metodološki će se obračunavati sa svakim vidom korupcije na bilo kom nivou. Predviđeno je i uvođenje službenika za vezu


Srbija će stvoriti četiri regionalna odeljenja koja će se baviti isključivo borbom protiv korupcije, imaće koncentrisanu nadležnost, neće se gledati da li je korupcija sitnija ili krupnija, metodološki će se obračunavati sa svakim vidom korupcije na bilo kom nivou, izjavio je državni sekretar Ministarstva pravde, Radomir Ilić.

"Naravno, biće potrebna promena Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014 - dalje: ZKP), da bi se ta posebna odeljenja ovlastila za određene stvari, a i Tužilaštvo za organizovani kriminal, na koje će se takođe odnositi promene, dobiće moće instrumente koji se primenjuju u Evropi, SAD", rekao je Ilić na Međunarodnoj konferenciji o upravljanju složenim podacima u slučajevima organizovanog kriminala, koju organizuje OEBS.

Istakao je da će se ta regionalna odeljenja isključivo baviti borbom protiv korupcije, koruptivnim delima, od kojih se veoma često mogu imati krivična dela organizovanog kriminala.

"Ta četiri posebna odeljenja imaće koncentrisanu nadležnost, više nas neće zanimati da li je korupcija sitnija ili krupnija, koji su iznosi u pitanju, prosto, sa tužilačkom istragom i implementacijom ZKP-a, imaćemo situaciju da se metodološki obračunavamo sa svakim vidom korupcije, na ma kom nivou bio", rekao je Ilić.

On je naveo da regionalni centri ne mogu da rade kao obična osnovna javna tužilaštva jer, oni koji rade specijalnu nadležnost, dobiće određene specijalne mere, a za to će biti potrebna promena ZKP-a, da bi se ta posebna odeljenja ovlastila za određene stvari.

"Na Tužilaštvo za organizovani kriminal takođe će se odnositi promene, dobiće moće instrumente koji se primenjuju u Evropi, SAD. Ono što će postati realnost za ova posebna odeljenja, to su službenici za vezu sa više od 20 drugih državnih organa i ustanova, koji mogu da dođu veoma lako do podataka koji se odnose na progon organizovanog kriminala i korupcije", kaže Ilić.

Smatra da sa sadašnjim sistemom postoji situacija da je protok informacija relativno spor i da ga treba ubrzati, a ističe da je jedan od način ubrzavanja protoka tih podataka svakako kroz instituciju službenika za vezu.

Takođe, Ilić je naglasio da iz SAD dolazi moćan koncept borbe i protiv organizovanog kriminala, i protiv korupcije i terorizma, a to je, objašnjava, metodologija rada "task fors".

"Uskoro će i u našoj zemlji tužioci moći da koristi ovu metodologiju, na kojoj ćemo naročito raditi, obučavaćemo tužioce. Metodologija "task fors" biće primenjiva kao ad hoc za konkretne predmete i za čitave pojavne oblike i korupcije i organizovanog kriminala", istakao je Ilić.

Državni sekretar MUP-a, Aleksandar Nikolić, rekao je da su korupcija i organizovani oblici kriminala, pored terorizma, najveći bezbedonosni izazovi današnjice, kako za Srbiju, tako i za sve druge države.

"Snaga organizovanog kriminala leži u sposobnosti prilagođavanja svakoj promeni. Organizovani kriminal odavno je dobio transnacionalni karakter, postao kompleksan, visokorizičan, zbog izraženog međunarodnog karaktera", kaže Nikolić.

Smatra da su njegovi nosioci iz raznih država sveta sve više povezani, a ističe da je korupcija prisutna u svim sferama i u znatnoj meri otežava političke i ekonomske reforme i predstavlja ozbiljnu pretnju po demokratske institucije.

Međunarodnu konferenciju o upravljanju složenim podacima u slučajevima organizovanog kriminala organizovao je OEBS, učestvovalo je 13 javnih tužilaca iz zemlje i regiona, koji su potom potpisali Deklaraciju o nameri o saradnji u krivičnim postupcima.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 26.05.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija