Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NBS neće kažnjavati banke koje postupaju po merama Poverenika


Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je da poštuje ovlašćenja Poverenika Rodoljuba Šabića i mere koje preduzima prema bankama, u skladu sa Ustavom i zakonima, pa se opravdanje za eventualno nepostupanje pojedinih banaka po merama Poverenika, da obustave obradu pojedinih podataka o ličnosti, ne može tražiti u nadležnostima NBS koje proističu iz njenih kontrolnih funkcija.

Pored toga, NBS još jednom ističe da je od suštinske važnosti da se, nakon primene mera Poverenika, reše svi praktični problemi u vezi s konkretnim pitanjima, a koja se ne odnose na građane, već pre svega na pravna lica, kao što su ostvarivanje i dokazivanje uvida u lični dokument zastupnika pravnog lica i vlasnika pravnog lica preko 25% kapitala, kao i lica koja su na osnovu kartona deponovanih potpisa ovlašćena da raspolažu sredstvima na računu kod banaka. Rešavanjem ovih pitanja znatno bi se predupredili rizici u vezi sa sprečavanjem pranja novca, koji bi mogli proizaći iz transakcija pravnih lica s nedovoljno transparentnom ili teško dokazivom upravljačkom ili vlasničkom strukturom ili isplata i prenosa novca po nalogu lica koja nisu ovlašćena za raspolaganje sredstvima na računu.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 26.05.2015.