Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Treći dan savetovanja kompanije Paragraf, Vrnjačka Banja, 24 - 27.05.2015. maj 2015. godine: "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru"


Trećeg dana Savetovanja pod nazivom "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru", 26. maja 2015. godine, u organizaciji kompanije Paragraf, organizovana su predavanja za učesnike iz javnog i privatnog sektora.

Dan su obeležila pre svega predavanja i odgovori na pitanja članova redakcija kompanije Paragraf.

Za učesnike iz javnog sektora razmatrana je tema:

Utvrđivanje prava na naknadu troškova zaposlenih u javnom sektoru, prema opštim i posebnim propisima, kolektivnim ugovorima i drugim aktima poslodavca. Panelisti su bili Mila Pejčić-Kilibarda, Glavni i odgovorni urednik, kao i Marko Jekić, Urednik časopisa "Budžetski instruktor". Takođe, bilo je reči i o planiranoj reformi javnih preduzeća.

Ranko Jerković, Urednik časopisa "Budžetski instruktor", izlagao je na temu disciplinske odgovornosti kod korisnika javnih sredstava, sa specifičnostima za pojedine delatnosti.

Biljana Antić, Prosvetni inspektor Grada Beograda, učesnike je upoznala sa radno pravnim statusom zaposlenih u ustanovama obrazovanja, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Veoma interesantna predavanja su obeležila i privatni sektor, gde je Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", Aleksandar Milanović, otvorio diskusiju na temu utvrđivanja poreza na dobit, transfernih cena i učesnike upoznao sa brojnim aktuelnostima u poreskim propisima.

Olica Pješčić, Odgovorni urednik časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", govorio je o Zakonu o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014 i 5/2015 - usklađeni din. izn.) i aktuelnim pitanjima koja se pojavljuju u praksi u vezi sa njegovom primenom. Naročit osvrt Pješćić je dao na temu prefakturisanja troškova.

Na predavanjima za privatni sektor, održano je i interaktivno predavanje povodom aktuelnih pitanja iz oblasti zarada, naknada zarada i drugih primanja, zarada osnivača, direktora, naknada zarada po osnovu godišnjeg odmora i bolovanja. Panelista je bio predstavnik Ministarstva finansija.

Izvor: Redakcija, 26.05.2015.