Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI: Kazna za političke subjekte koji Agenciji za borbu protiv korupcije nisu dostavili godišnji finansijski izveštaj kreće se od 200.000 do dva miliona dinara, a za odgovorna lica od 50.000 do 150.000


Od 210 političkih stranaka i grupa građana, Agenciji za borbu protiv korupcije godišnje finansijske izveštaje dostavilo je njih 74, rečeno je u Agenciji iz koje najavljuju da će protiv onih koji nisu ispunili ovu zakonsku obavezu biti podneti zahtevi za pokretanje prekršajnih postupaka.

Sve registrovane političke stranke i politički subjekti koji imaju predstavnike u predstavničkim telima bili su dužni da do 15. aprila 2016. godine dostave Agenciji svoj godišnji finansijski izveštaj za 2015. godinu, zajedno sa izveštajem o prilozima i imovini, uz prethodno pribavljeno mišljenje ovlašćenog revizora licenciranog u skladu sa propisima.

Pomoćnica direktora Agencije za borbu protiv korupcije, Katarina Dakić, rekla je da su do sada 74 politička subjekta - 51 politička stranka i 23 grupe građana, predali godišnji finansijski izvešataj Agenciji, kao i da su oni verifikovani i objavljeni na veb sajtu Agencije.

"Protiv svih onih koji su imali obavezu da podnesu godišnje finansijske izveštaje, a nisu ispunili tu obavezu, podnećemo zahteve za pokretanje prekršajnih postupaka. Kazna za političke subjekte kreće se od 200.000 do dva miliona dinara, a za odgovorna lica od 50.000 do 150.000", precizirala je Dakić.

Ona je obijasnila da se prvo obavlja formalna kontrola finansijskih izveštaja - da li su predati blagovremeno, sa svom propratnom dokumentacijom, a da zatim Agencija pristupa i njihovoj sadržinskoj kontroli.

"Svuda gde se utvrde neregularnosti, neusaglašenosti sa Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011 i 123/2014), Agencija u skladu sa svojim nadležnostima pokreće prekršajne postupke", izričita je Dakić. Podsetila je da su politički subjekti dužni i da predaju izveštaje o troškovima izborne kampanje i to najkasnije 30 dana od dana proglašenja konačnih rezultata izbora.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 26.04.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija