Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


LIKVIDACIJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA: • Pravni aspekt •

NAJVIŠA MESEČNA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA OD 1. APRILA 2014. GODINE •

LICA KOJA SU U ODREĐENOM RODBINSKOM ODNOSU SA VLASNIKOM PRIVREDNOG DRUŠTVA, SMATRAJU SE POVEZANIM LICIMA SA TIM DRUŠTVOM, NEZAVISNO OD TOGA DA LI IMAJU UČEŠĆE U KAPITALU ILI UPRAVLJAČKA PRAVA U DRUŠTVU

VREME NASTANKA PORESKE OBAVEZE PO OSNOVU PROMETA DOBARA KADA SE OTPLATA CENE VRŠI NA RATE

Izvor: Paragraf Lex