Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA OCENU STRUČNOSTI, OSPOSOBLJENOSTI I DOSTOJNOSTI KANDIDATA ZA SUDIJU KOJI SE PRVI PUT BIRA: Visoki savet sudstva utvrdio jedinstvenu bazu pitanja za pisani test


Kandidatima za buduće sudije koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, od pre nekoliko dana, poznata su pitanja koja mogu da budu na pismenom testu na osnovu kojeg će se ocenjivati njihova stručnost i osposobljenost.

Ona su objavljena na sajtu Visokog saveta sudstva (VSS), a umesto 200 koliko je bilo planirano da ih bude sada ih je 782.

Od svih pitanja objavljenih na sajtu najvišeg sudskog tela, na testu će biti bar njih 50. Da li će unapred spremljeni odgovori, biti pravi odraz stručnosti i osposobljenosti kandidata?

Siniša Trifunović, član Izvršnog odbora Alumni kluba Pravosudne akademije, da od javnih i merljivih kriterijuma prilikom izbora neće biti ništa, kao i da se javnim objavljivanjem pitanja koja će se pojaviti na sledećem konkursu za sudije unapred obesmišljava konkurs.

Cilj uvođenja testa za sudije jeste utvrđivanje njihove stručnosti i osposobljenosti i uvođenje javnosti u proces izbora sudija, kako bi se garantovala njihova nezavisnost. Ovim je izigran Zakon o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US, 106/2015 i 63/2016 - odluka US - dalje: Zakon), kao i zahtevi Evropske unije, koji su išli u pravcu da se građanima obezbedi kvalitetnije sudstvo kroz garancije nepristrasnosti sudija. Sve to pada u vodu i nakon testiranja nećemo znati ko je zaista stručan i osposobljen za obavljanje sudijske funkcije. U Srbiji ne postoji mehanizam koji bi garantovao nepostojanje nepotizma ili ličnih veza prilikom izbora i to je tragično po budućnost pravosuđa. Očigledno je da VSS ne želi da umanji svoju diskreciju prilikom izbora – navodi Trifunović.

On ispit za sudije ocenjuje "lakšim od maturskog" jer, kako kaže, svaki kandidat unapred zna pitanja. To, naglašava, nije slučaj sa ispitima za druge pravosudne profesije poput izvršitelja i javnih beležnika koji ne znaju unapred pitanja.

Ona se ne znaju ni na pravosudnom ispitu, niti na prijemnom za Pravosudnu akademiju – navodi Trifunović.

Jelena Gajić, predsednica Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika, iz čijih redova bi trebalo da bude izabran najveći broj budućih sudija smatra da ispit nije tako jednostavan kako na prvi pogled izgleda.

Iako su pitanja poznata, mora mnogo da se uči. Mislim da je činjenica da se unapred znaju pitanja koja će kandidati polagati na testu, samo psihološki momenat – naglašava predsednica USTP.

Ona kaže i da je najava da o objavljivanju ukupno 200 pitanja bila pogrešno protumačena, odnosno da se ovaj broj odnosio na broj pitanja po oblastima kojih je šest (građansko, krivično, privredno, prekršajno i upravno pravo i oblast zaštite ljudskih prava i sloboda).

Autori predloga pitanja su bili, kako je navedeno u pisanim odgovorima iz VSS, izborni članovi ovog tela iz reda sudija. Predlog su, kako kažu u VSS, razmatrali svi članovi saveta na dve sednice, pa je jedinstvena baza pitanja usvojena 14. februara 2017. godine.

VSS ih je javno objavio na svom sajtu pošto su članovi Radne grupe utvrdili Pravilnik o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za sudiju koji se prvi put bira ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016 - dalje: Pravilnik) i u njegovom članu 11 propisuje se da se jedinstvena baza pitanja objavljuje na internet stranici najvišeg sudskog tela. Članovi pomenute radne grupe bili su predsednik VSS i Vrhovnog kasacionog suda, dva člana VSS iz reda sudija, dvoje sudija VKS, predsednik Upravnog suda, po jedan sudija iz Privrednog apelacionog suda, Prekršajnog apelacionog suda i Višeg suda u Beogradu, predsednik Prvog osnovnog suda u Beogradu, predstavnik USTP, predstavnik Asocijacije pravosudnih savetnika Srbije i predstavnik Alumni kluba Pravosudne akademije.

U slučaju da bude više kandidata sa najvišim ocenama na testu, VSS će prilikom odabira uzimati i druge parametre.

Ocena na testu je jedan od kriterijuma za predlaganje kandidata. Pored toga, savet će, u skladu sa Zakonom i Pravilnikom, na osnovu mišljenja organa i organizacija u kojima je kandidat radio u pravnoj struci, odnosno iz sudova za sudijske pomoćnike, a ceneći vrstu poslova koje je kandidat obavljao nakon položenog pravosudnog ispita, prosečnu ocenu na studijama, dužinu studiranja, akademsko zvanje i objavljene naučne i stručne radove iz oblasti pravnih nauka, kao autor i koautor, predložiti kandidate Narodnoj skupštini Republike Srbije – navodi se u odgovoru VSS.

Izvor: Vebsajt Politika, Miroslava Derikonjić, 22.02.2017.
Naslov: Redakcija