Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O SAHRANJIVANJU I GROBLJIMA


Grupacija za pružanje pogrebnih usluga PKS najavila je da će u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima u vezi sa izmenama i dopunama Zakona o sahranjivanju i grobljima ("Sl. glasnik SRS", br. 20/77, 24/85 i 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - dr. zakon i 120/2012 - odluka US i 84/2013 - odluka US), odnosno rad na donošenju novog Zakona koji bi na jedinstven način za teritoriju cele Srbije regulisao sva pitanja u vezi sa obavljanjem ove veoma važne delatnosti.

Budžet Republike Srbije svake godine gubi od 30 do 50 miliona evra zbog sive ekonomije u pogrebnoj delatnosti, izjavio je predsednik Grupacije Dragan Baltovski. Novim zakonom bi trebalo da bude rešen problem nelegalnih grobalja u Srbiji na kojima sahrane obavljaju saomoogranizovana fizička lica, ne postoji infrastruktura, saobraćajnice, planovi po kojem se uređuju grobovi i spomenici, a nema ni sanitarno tehničkih uslova. 

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 26.02.2015.