Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O IZMENAMA UREDBE O KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE ŠTA SE, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST, SMATRA PRETEŽNIM PROMETOM DOBARA U INOSTRANSTVO


Obveznik PDV koje je ispunio jedan od uslova da se smatra pretežnim izvoznikom za 2015. godinu, Obrazac PID PDV treba da podnesu uz poresku prijavu PDV za onaj poreski period u kojem je podneo finansijski izveštaj za 2014. godinu u skladu sa propisima o računovodstvu

Vlada Republike Srbije je, na sednici održanoj 24. februara 2015. godine, usvojila Uredbu o izmenama Uredbe o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo, koja je objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 21/2015. Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

Suštinska izmena odnosi se na rok za podnošenje Obrasca PID PDV - Pretežan izvoz dobara u inostranstvo.

Navedenom Uredbom propisano je da je obveznik PDV koji stiče status pretežnog izvoznika na osnovu podataka iz finansijskog izveštaja za prethodnu godinu, dostavlja Obrazac PID PDV – Pretežan izvoz dobara u inostranstvo, uz poresku prijavu PDV za poreski period tekuće godine u kojem je podneo finansijski izveštaj za prethodnu kalendarsku godinu sastavljen u skladu sa propisima o računovodstvu.

To znači da obveznik PDV koje je ispunio jedan od uslova da se smatra pretežnim izvoznikom za 2015. godinu, Obrazac PID PDV treba da podnesu uz poresku prijavu PDV za onaj poreski period u kojem je podneo finansijski izveštaj za 2014. godinu u skladu sa propisima o računovodstvu.

Kriterijumi na osnovu kojih obveznik PDV stiče status pretežnog izvoznika nisu se promenili.

Ostale izmene Uredbe su tehničke prirode, a izvršene su i manje tehničke izmene Obrasca PID PDV i Obrasca PID PDV 1 (radi usklađivanjem sa izmenama Uredbe), dok je Obrazac IPID PDV – Izjava o pretežnom prometu dobara u inostranstvo u 2004. godini, brisan.

Izvor: Redakcija, 26.02.2015.