Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 23 OD 26.2.2014/ODABRANI DOKUMENTI


 • PRAVILNIK O VISINI NAGRADE ZA RAD ADVOKATA ZA ODBRANE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA NAČIN UTVRĐIVANJA POREZA NA DOHODAK GRAĐANA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA I DRUGE PROGRAME INTEGRACIJE IZBEGLICA U 2014. GODINI
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH AKADEMSKIH I OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA KRIMINALISTIKE NA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKOJ AKADEMIJI KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PREDLAGANJE MERA U VEZI SA UKLANJANJEM SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REALIZACIJU PROJEKTA „ŠTAVALJ”
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2014. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ZA 2014. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA „ŽELEZNICE SRBIJE” A.D. ZA 2014. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU ZA 2014. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ULAGANJE KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD U PRIVREDNO DRUŠTVO „IBARSKE HIDROELEKTRANE” D.O.O. KRALJEVO
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA ZRENJANINA, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE KRNJAK, REPUBLIKA HRVATSKA
 • ODLUKA O IZBORU PRAVNIH LICA ZA POSLOVE IZ PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA PERIOD OD 2014-2016. GODINE
 • NAREDBA O ZABRANI SAKUPLJANJA POJEDINIH ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJE FLORE I FAUNE U 2014. GODINI
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U JANUARU 2014. GODINE
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BEOGRAD – JUŽNI JADRAN, DEONICA POŽEGA–BOLJARE (GRANICA SA CRNOM GOROM) (E-763) NA ŽIVOTNU SREDINU
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, „VELETABAK” D.O.O. NOVI SAD
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR UVOZNIKA DUVANA, OBRAĐENOG DUVANA, ODNOSNO DUVANSKIH PROIZVODA
Izvor: Paragraf Lex