Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O KONTNOM OKVIRU I FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA - "Sl. glasnik RS", br. 15/2014: • Primena na finansijske izveštaje koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2014. godine •

Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusi za ostvarivanje prava na dečiji dodatak prema Rešenju Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike od 21.2.2014. godine •

Izvor: Paragraf Lex