Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR


KOMENTAR UREDBE O KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE PRIRODE RASHODA I USLOVIMA I NAČINU PRIBAVLJANJA SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE ODREĐENIH UGOVORA KOJI, ZBOG PRIRODE RASHODA, ZAHTEVAJU PLAĆANJE U VIŠE GODINA - "Sl. glasnik RS", br. 21/2014

PREGLED AKTUELNE SUDSKE PRAKSE: • Budžetski instruktor •

PREGLED AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA: • Budžetski instruktor •

POJAM STRUČNIH I AKADEMSKIH NAZIVA SA STANOVIŠTA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU

Izvor: Paragraf Lex