Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna službena mišljenja


  • Ministarstvo rada i socijalne politike: PRAVO ZAPOSLENOG NA SLOBODNE DANE U SLUČAJU RADA DUŽEG OD PUNOG RADNOG VREMENA U TOKU RADNE NEDELJE PROVEDENE NA SLUŽBENOM PUTU U INOSTRANSTVU - Zakon o radu: čl. 57 do 59
  • Ministarstvo rada i socijalne politike: ROK ZA OTKAZ UGOVORA O RADU ZAPOSLENOM KOJI JE PRAVNOSNAŽNOM ODLUKOM SUDA OGLAŠEN KRIVIM ZA KRIVIČNO DELO NA RADU ILI U VEZI SA RADOM - Zakon o radu: čl. 179 i 184
Izvor: Paragraf Lex