Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O JAVNOJ SVOJINI: Državna revizorska institucija ukazuje da Srbija još uvek nema preciznu evidenciju o nepokretnostima kojima raspolaže


Zakon o javnoj svojini ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr. zakon, 108/2016, 113/2017 i 95/2018) je usvojen 2011. godine, a Republika Srbija još uvek nema preciznu evidenciju o nepokretnostima kojima raspolaže. U 2016. godini je uspostavljen javni elektronski Registar nepokretnosti u javnoj svojini, ali je njegova ažurnost na niskom nivou, rečeno je na konferenciji Državne revizorske institucije. Izveštaj o reviziji svrsishodnosti poslovanja "Efikasnost informacionog sistema za Registar nepokretnosti u javnoj svojini" koji je predstavljen na konferenciji je pokazao da je evidentirano 230.000 nepokretnosti, a procene o konačnom broju svih vrste nepokretnosti nije moguće utvrditi.

Dr Duško Pejović, predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor je naglasio da je ovo prvi izveštaj IT revizije.

Ova revizija je sprovedena iz dva razloga – dosadašnjih nalaza izveštaja o reviziji i nalaza iz Izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja "Raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srbije" koji je Državna revizorska institucija objavila 2015. godine, rekao je dr Pejović i najavio da će DRI sledeće godine imati dva tima za sprovođenje IT revizije.

Dragan Stojanović, državni revizor za IT reviziju je istakao da je cilj revizije bila ocena efikasnosti informacionog sistema Registra nepokretnosti u javnoj svojini, adekvatnost aplikacije, verifikovanje ažurnosti i integriteta evidentiranih podataka i ocena ukupne bezbednosti informacionog sistema

Ključna poruka izveštaja je da informacioni sistem Registra nepokretnosti u javnoj svojini ne omogućava evidentiranje podataka na potpuno efikasan način, rekao je Stojanović.

Po njegovim rečima, nedovoljna aktivnost korisnika i neadekvatno IT upravljanje je dovelo do neispunjenja osnovnog cilja Registra nepokretnosti u javnoj svojini, a to je sveobuhvatna jedinstvena i ažurna evidencija.

Iako informacioni sistem za Registar nepokretnosti u javnoj svojini Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije ispunjava propisane obaveze, korisnici nisu prepoznali njegovu upotrebljivost za poslove upravljanja imovinom i delimično ili u potpunosti nisu unosili podatke o svim nepokretnostima, rekao je Stojanović.

Kako je rekao, postojeći način pristupa aplikaciji koji se ogleda u obaveznoj upotrebi elektronskog sertifikata je kod jednog broja korisnika otežao ili onemogućio rad, zbog toga što lica zadužena za unos nemaju elektronski sertifikat, ili zbog tehničkih problema sa njegovim korišćenjem.

Državna revizorska institucija je dala Republičkoj direkciji za imovinu i Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu preporuke u cilju uređenja ove oblasti.

Izvor: Vebsajt Državne revizorske institucije, 18.12.2019.
Naslov: Redakcija