Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: Odgovori Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture na pitanja o legalizaciji


Zakon o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 - dalje: Zakon) stupio je na snagu 27. novembra 2015. godine.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture daje odgovore na neka od pitanja vlasnika nelegalno sagrađenih objekata.

* Žena i ja smo izgradili objekat, kuću, u Zemunu u Rada Končara 5. Objekat je na zemlji sa više suvlasnika koji su dali saglasnost za izgradnju. Objekat nije izgrađen na gradskom zemljištu na kome, naravno, nije dozvoljeno da se gradi. Podneta je prijava za legalizaciju dva puta, drugi put sa fotografijom, i kuća je uneta u plan onom crvenom bojom. Naime, zemlja se vodi na tasta i na druge korisnike, naš objekat je izgrađen, moja supruga je nažalost pokojna, a imam troje dece. Želim da se kuća legalizuje i da plaćam porez, jer zbog tog stanja, u pravnom smislu se sve komplikuje. Imamo mišljenje Gradskog zavoda za urbanizam da je na tom placu dozvoljena individualna stambena, porodična izgradnja.

- Pitanje je nejasno. Pošto imate saglasnost suvlasnika, a objekat je izgrađen na mestu gde je važećim planskim dokumentom dozvoljena gradnja, nadležni organ će vas uputiti dalje u postupku ozakonjenja i, ukoliko je potrebno, obavestiti o dodatnoj dokumentaciji koju treba dostaviti.

* Ako je stan uknjižen da li to znači da je legalizovan, ili je potrebno uraditi još nešto, i ako treba, šta se još mora uraditi?

- Pitanje ne sadrži dovoljno informacija kako bismo dali precizan odgovor. Da li zgrada ima građevinsku i upotrebnu dozvolu, pa je na osnovu toga stan uknjižen ili kroz postupak legalizacije? Ukoliko je upisan na osnovu Zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole ("Sl. glasnik RS", br. 25/2013 i 145/2014), postupak ozakonjenja nije okončan. Potrebni su nam konkretni podaci.

* Potpisan je ugovor o finansiranju izgradnje lokala u Beogradu 2006. godine zbog odbijanja da investitor da bilo kakvu informaciju vezanu za dozvole i završetak radova kao i upotrebne dozvole, lokal se preuzima tek 2015. godine i dan-danas ne znamo da li je zgrada imala građevinsku dozvolu kao i da li ima upotrebnu dozvolu. Zgrada se nalazi na opštini Savski venac, poseduje dosta stanova i lokala i svi su useljeni, pa nas interesuje šta nam je činiti u ovoj situaciji, a tiče se legalizacije objekta, kako proveriti šta zgrada poseduje od papira i da li je moguće da ako nema dozvola za zgradu, da se podnese samo za određeni lokal zahtev za legalizaciju, šta je potrebno i koja se taksa onda plaća?

- Da li zgrada ima građevinsku i upotrebnu dozvolu možete proveriti u jedinici lokalne samouprave ili Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove grada Beograda u zavisnosti, na osnovu površine objekta, od toga ko je nadležni organ. Ukoliko objekat nema građevinsku dozvolu biće predmet ozakonjenja.

* Svu potrebnu dokumentaciju uključujući i projekat izvedenog objekta pre 16 godina sam predao na postupak legalizacije. Pre tri nedelje u Sekretarijatu za legalizaciju u Ulici kraljice Marije mi je rečeno da ta legalizacija nije moguća s obzirom na izvesnu složenost u imovinsko-pravnim odnosima vezanim za zemljište na kome je izgrađena cela Altina. Budući da svaku složenost rešavaju ljudi, zanima me vaše mišljenje, da li mi je dat najlakši odgovor ili bar, što se Altine tiče, to stvarno nije moguće rešiti?

- Nadležni organ koji vodi postupak ozakonjenja, po utvrđivanju svih činjenica odlučiće o vrsti dokaza koje morate dostaviti da bi se moglo utvrditi da imate odgovarajuće pravo na zemljištu, u skladu sa odredbama Zakona. U svakom slučaju, biće primenjen član 10. Zakona.

* Interesuje me da li proces legalizacije može da stopira jedan od vlasnika na zajedničkoj parceli, gde postoji više vlasnika sa izrađenim zasebnim objektima, ako ne potpiše saglasnost o legalizaciji? Na jednoj parceli ima pet vlasnika sa izgrađenim kućama na svom delu placa. Izvršena je parcelizacija i svi su potpisali saglasnost o podeli parcele. Imamo problem sa jednim vlasnikom koji ne želi da potpiše saglasnost o legalizaciji. Šta nam je činiti?

- Ukoliko je izvršena parcelizacija (deoba katastarske parcele) čime više ne postoji suvlasništvo na jednoj parceli, samim tim saglasnost više nije potrebna.

* Molim vas da mi objasnite koje su karakteristike tavanskog prostora ili potkrovlja, koje ga čine stambenim prostorom, koja je najmanja visina vertikalnih zidova potrebna za korisnu stambenu površinu i ostale karakteristike?

- Prostor mora zadovoljavati minimum uslova kako bi se mogao koristiti kao stambeni prostor, a ti uslovi su definisani Pravilnikom o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova ("Sl. glasnik RS", br. 58/2012, 74/2015 i 82/2015) i važećim planskim dokumentom za područje na kojem se objekat nalazi.

* Vanknjižni sam vlasnik stana u tavanskom delu zgrade koja ima urednu građevinsku i upotrebnu dozvolu i uknjižena je cela u postojećim spoljnim gabaritima. Prilikom kupovine stanova, svi vlasnici su se u kupoprodajnim ugovorima odrekli zajedničkih prostorija u korist investitora, a moj i još nekoliko stanova je investitor napravio od pomenutih zajedničkih prostorija. Na osnovu ovakvih kupoprodajnih ugovora, mišljenja sam da je investitor u momentu prodaje bio vlasnik zajedničkih prostorija i samim tim imao pravo da ih proda trećim licima. Zanima me da li i pod kojim uslovima ja mogu ozakoniti i legalizovati stan.

- Nije jasno u kom momentu su izvršeni radovi u tavanskom delu zgrade, a objekat ima upotrebnu dozvolu. Ukoliko su radovi izvršeni nakon dobijanja upotrebne dozvole, u cilju ozakonjenja potrebno je da obavestite nadležnu građevinsku inspekciju da imate nezakonito izvedene radove, isti će biti evidentirani i popisani, od strane građevinske inspekcije, u skladu sa Zakonom. Dalji postupak se nastavlja po službenoj dužnosti, a organ nadležan za ozakonjenje utvrdiće da li su ispunjeni prethodni uslovi za ozakonjenje u skladu sa novim Zakonom i zavisno od toga nastaviti postupak ozakonjenja.

Izvor: Vebsajt Novosti, 23.12.2016.
Naslov: Redakcija