Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

SAOPŠTENJE PREDSEDNIKA ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE OD 23.11.2018. GODINE POVODOM PREDLOGA ZAKONA O USLUGAMA


"Predsednik Advokatske komore Srbije, povodom Predloga zakona o uslugama objavljuje sledeće

S A O P Š T E Nj E

Danas je održan sastanak predsednika Advokatske komore Srbije i ministra pravde g-đice Nele Kuburović na kome je konstatovano da Ministarstvo pravde u potpunosti ostaje pri dogovoru koji je zaključen 2017. godine između Ministarstva pravde i Advokatske komore Srbije da će se sva pitanja vezana za rad i položaj advokata rešavati uz isključivu saglasnost advokature i učešće njenih predstavnika u donošenju zakona.

Ministarstvo pravde je prihvatilo primedbe Advokatske komore Srbije na Predlog zakona o uslugama i danas će uputiti Inicijativu za povlačenje Predloga zakona o uslugama iz skupštinske procedure.

Advokatska komora Srbije će posebnim saopštenjem obavestiti advokatsku i širu javnost o povlačenju Predloga zakona o uslugama iz skupštinske procedure.

Predsednik
Advokatske komore Srbije"

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 23.11.2018.