Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SEDNICA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE SAZVANA ZA 27.11.2018. GODINE: Na dnevnom redu set predloga zakona


Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije sazvala je sednicu za utorak, 27. novembra, sa početkom u 10 časova, a na dnevnom redu biće i Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu.

Narodni poslanici razmatraće:

- Predlog zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja,

- Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu,

- Predlog carinskog zakona,

- Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, sa

• Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu,
• Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu,
• Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2019. godinu i
• Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu,

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu,

- Predlog zakona o carinskoj službi,

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini,

- Predlog zakona o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama,

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću,

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji,

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu, kao i

- Predlog zakona o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.

Na dnevnom redu sednice biće i:

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu,

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana,

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje,

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica,

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu,

- Predlog zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara,

- Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun - faza 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj,

- Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao zajmodavca,

- Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine, kao i

- Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.

Narodni poslanici razmatraće i:

- Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa ad Beograd, za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća “Srbijagas” Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (II faza),

- Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju Javnog preduzeća “Srbijagas” Novi Sad, po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom,

- Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa broj 1 Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad od 31. januara 2018. godine između Republike Srbije i Evropske investicione banke,

- Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima,

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju,

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima,

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama,

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima,

- Predlog zakona o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima,

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.

Narodna skupština razmatraće i:

- Predlog zakona o Fondu za nauku Republike Srbije,

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima,

- Predlog zakona o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis,

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima,

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika,

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave,

- Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave,

- Predlog zakona o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru,

- Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama,

- Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru,

- Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave,

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru,

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama,

- Predlog zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti,

- Predlog zakona o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor d.o.o. Bor, koji je podnela Vlada (broj 011-3566/18 od 21. novembra 2018. godine),

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa “Južni tok”, koji je podnela Vlada (broj 011-3616/18 od 23. novembra 2018. godine), kao i

- Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, sa Sporazumom o sprovođenju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima.

Predviđeno je da narodni poslanici razmotre i:

- Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti kulture, umetnosti, mladih, sporta i medija,

- Predlog autentičnog tumačenja odredaba člana 37. st. 1-3, stav 4. tačka 4) i člana 147. Zakona o radu (“Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-US i 113/17),

- Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 22. Zakona o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik RS”, broj 18/16),

- Predlog odluke o davanju saglasnosti na akta Zaštitnika građana,

- Predlog odluke o izboru predsednika sudova i Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koje je podneo Visoki savet sudstva, Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, koji je podnelo Državno veće tužilaca.

Na dnevnom redu biće i:

- Predlog odluke o prestanku funkcije člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava,

- Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2018. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava,

- Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2019. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava,

- Predlog odluke o davanju saglasnosti na Izmene pojedinih rashoda bez promene ukupnih rashoda Finansijskog plana Regulatornog tela za elektronske medije za 2018. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava,

- Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2019. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Sednica će se održati u velikoj sali Doma Narodne skupštine Republike Srbije u Beogradu.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 24.11.2018.
Naslov: Redakcija