Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 26. novembra 2015. godine sednice Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije, Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, Odbor za zaštitu životne sredine, Odbora za zdravlje i porodicu - Razmatranje Predloga zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, nastavak javnog slušanja o nacrtima zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine i Zakona o upravljanju otpadom, razmatranje zahteva Fiskalnog saveta i Državne revizorske institucije za davanje saglasnosti za zasnivanje radnog odnosa sa novim licima i dodatno radno angažovanje


38. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu biće održana u četvrtak 26. novembra 2015. godine, sa početkom u 11,00 časova, u sali II.

Dnevni red:

1. Razmatranje Informacije o radu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za period april- jun 2015. godine;

2. Razmatranje Informacije o radu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za period jul- septembar 2015. godine;

3. Isplata podsticaja poljoprivrednicima;

4. Razno.

Šesti sastanak Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije biće održan u četvrtak 26. novembra 2015. godine, sa početkom u 11,00 časova, u sali IV.

Dnevni red:

1.Razmatranje Predloga zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, koji je podnela Vlada.

60. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja biće održana u četvrtak 26. novembra 2015. godine, sa početkom u 11,00 časova, u sali III.

Dnevni red:

- usvajanje zapisnika sa 59. sednice Odbora -

1. Razmatranje zahteva Fiskalnog saveta za davanje saglasnosti za zasnivanje radnog odnosa sa novim licima i dodatno radno angažovanje;

2. Razmatranje zahteva Državne revizorske institucije za davanje saglasnosti za zasnivanje radnog odnosa sa novim licima;

3. Razmatranje obaveštenja zamenika generalnog sekretara o izricanju mere održavanja reda na Petoj sednici Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2015. godini;

4. Razno.

Odbor za zaštitu životne sredine

Javno slušanje Odbora za zaštitu životne sredine o nacrtima zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine i Zakona o upravljanju otpadom, započeto u četvrtak, 19. novembra, biće nastavljeno u četvrtak, 26. novembra 2015. godine u maloj sali, sa početkom u 11 časova.

Javno slušanje nastaviće se diskusijom učesnika o navedenim nacrtima.

31. sednica Odbora za zdravlje i porodicu biće održana u četvrtak 26. novembra 2015. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sali III.

Dnevni red:

1. Razmatranje predstavki građana i organizacija upućenih Odboru;

2. Razno.

Izvor: Press služba Skupština Srbije, 25.11.2015.
Naslov: Redakcija