Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA: Utvrđena konačna rang lista za izbor javnih tužilaca u javnim tužilaštvima u Republici Srbiji


Na konačnoj listi kandidata za tužioca za organizovani kriminal, sa koje će Vlada Republike Srbije jednog ili više njih predložiti Narodnoj skupštini Republike Srbije za izbor, nalaze se aktuelni tužilac Miljko Radisavljević i još tri kandidata, dok je na utvrđenoj listi kandidata za tužioca za ratne zločine šest imena.

Na sajtu Državnog veća tužilaca su objavljene konačne liste kandidata za 85 što osnovnih što viših tužilaštava u Srbiji, nakon što je taj najviši tužilački organ odlučio o prigovorima kandidata na privremene rang liste, koje su bile objavljene pre desetak dana.

Na utvrđenoj listi kandidata za izbor tužioca za organizovani kriminal su, pored Radisavljevića, advokat iz Čačka Mladen Nenadić koji je sa njim deli najviši broj poena za stručnost, osposobljenost i program rada, prema ranije objavljenoj rang listi DVT.

Kandidati za tužioca za organizovani kriminal su i javni tužilac u Apelacionom javnom tužilaštvu u Beogradu Tomislav Kilibarda i zamenik javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru Sonja Milićević.

Na listi kandidata za izbor Tužioca za ratne zločine su zamenik javnog tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu Snežana Stanojković, sudija u Apelacionom sudu u Novom Sadu Dejan Terzić, zamenik Republičkog javnog tužioca Đorde Ostojić, zamenici tužioca za ratne zločine Milan Petrović i Mioljub Vitorović i zamenik javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru Sonja Milićević.

Na listi kandidata za izbor javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu su aktuelni zamenici tužioca u tom tužilaštvu Emilija Milosavljević i Nataša Krivokapić, kao i zamenici tužioca u osnovim tužilaštvima u Lazarevcu, Novom Pazaru i Staroj Pazovi Milorad Gajić, Jovan Milanović i Dušan Vrekić.

Državno veće tužilaca je na svom sajtu objavilo i ostale utvrđene liste kandidata za 25 viših i 58 osnovnih javnih tužilaštava.

Prema Zakonu o javnom tužilaštvu ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 38/2012 - odluka US, 121/2012, 101/2013, 111/2014 - odluka US i 117/2014), javnog tužioca, na predlog Vlade, bira Narodna skupština Republike Srbije na period od šest godina, i on može biti ponovo biran.

Vlada Narodnoj skupštini Republike Srbije može da predloži jednog ili više kandidata za izbor na funkciju javnog tužioca.

Vlada kandidate predlaže sa liste koju je utvrdilo Državno veće tužilaca.

Pema podacima DVT-a, na oglas za izbor ukupno 85 javnih tužilaca u Republici Srbiji, javilo se ukupno 252 kandidata.

Tokom postupka predlaganja kandidata petočlana Komisija DVT je utvrđivala stručnost i osposobljenost kandidata, sastavila rang-listu kandidata.

Očekuje se da postupak izbora tužilaca bude okončan do kraja 2015. godine.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 25.11.2015.
Naslov: Redakcija