Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O OSNIVANJU KOORDIONACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EU: EKSPLANATORNI SKRINING ZA OBLAST TRANSPORTA, PG 14/21, ODRŽAĆE SE OD 16. DO 18. DECEMBRA 2014.


Pravna baza Paragraf Lex

Pored predstavnika Evropske komisije, sastanku će kao članovi delegacije Republike Srbije prisustvovati predstavnici institucija koje učestvuju u radu Pregovaračke grupe za transport i Pregovaračke grupe za transevropske transportne mreže.

U skladu sa Odlukom o osnivanju Koordionacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji ("Sl. glasnik RS", br. 84/2013, 86/2013, 31/2014 i 79/2014), članovi Pregovaračke grupe za transport su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Ministarstva rudarstva i energetike; Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine; Ministarstva finansija; Ministarstva odbrane; Komisije za zaštitu konkurencije; Agencije za bezbednost saobraćaja; Direkcije za železnice; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Instituta za standardizaciju Srbije; Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije; Republičkog zavoda za statistiku; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Agencije za upravljanje lukama i Kancelarije za evropske integracije. Institucija koja je nosilac posla za Pregovaračku grupu za transport je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Članovi Pregovaračke grupe za transevropske mreže su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva rudarstva i energetike; Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine; Ministarstva finansija; Ministarstva odbrane; Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije; Agencije za bezbednost saobraćaja; Agencije za energetiku Republike Srbije; Republičkog zavoda za statistiku; Instituta za standardizaciju Srbije; Direkcije za železnice; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Agencije za upravljanje lukama i Kancelarije za evropske integracije. Institucija koja je nosilac posla za Pregovaračku grupu za transevropske mreže je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

  • Na sastanku eksplanatornog skrininga, Evropska komisija će predstaviti politike i standarde u oblasti kopnenog, vodnog i vazdušnog saobraćaja, kao i transevropskih transportnih i komunikacionih mreža.

Kada je reč o kopnenom transportu, naznačajnija pitanja koja će biti pojašnjena u delu drumskog saobraćaja su bezbednost na putevima, transport opasnog tereta, pristup tržištu međunarodnog drumskog prevoza tereta, inteligentni transportni sistemi u oblasti drumskog transporta. U delu železničkog saobraćaja, posebna pažnja biće posvećena bezbednosti i interoperabilnosti železnice, pristupu tržištu i radu Evropske agencije za železnicu. Takođe, biće bliže pojašnjeno pitanje finansiranja i pristupa tržištu u oblasti intermodalnog (kombinovanog) transporta.

U oblasti vodnog saobraćaja, u delu pomorskog saobraćaja, biće reči o međunarodnim sporazumima i međunarodnim odnosima u predmetnoj oblasti, lučkoj kontroli, nadzoru brodskog saobraćaja i upravljanju međunarodnom bezbednošću, kao i radu Evropske agencije za pomorsku bezbednost. Takođe, Evropska komisija će predstaviti pravne tekovine u delu unutrašnjih plovnih puteva, propise o bezbednosti i tehničkim zahtevima za plovila u unutrašnjim vodama, rečnim informacionim servisima.

U oblasti vazdušnog saobraćaja, biće detaljno pojašnjeno pitanje pružanja avio-navigacijskih usluga, organizacija i upotreba avionskog prostora, sporazumi o uslugama u vazdušnom saobraćaju između država članica EU i trećih zemalja, pitanje bezbednosti u oblasti civilnog vazduhoplovstva, interoperabilnost Evropske mreže za upravljanje avio saobraćajem.

Pitanje bezbednosti svih vidova saobraćaja biće detaljno predstavljeno kroz prezentacije u predmetnim oblastima. Takođe, Evropska komisija će prezentovati pravne tekovine o pravima putnika u oblasti kopnenog, vodnog i vazdušnog saobraćaja, sa posebnim osvrtom na prava putnika sa posebnim potrebama.

Kada je reč o transevropskim mrežama, biće predstavljene smernice EU za razvoj transevropskih transportnih mreža, finansiranje transevropske transportne, telekomunikacione i energetske infrastrukture kroz instrument za povezivanje Evrope,kao i propisi vezani za osnivanje Izvršne agencije za inovacije i mreže.

Na sastanku eksplanatornog skrininga, predstavnici delegacije RS imaće priliku da postave unapred pripremljena pitanja. Ukoliko na pojedina pitanja ne bude odgovoreno na sastanku, EK će odgovore dostaviti naknadno, pisanim putem.

Izvor: Redakcija, 25.11.2014.