Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI: Od 1. oktobra 2019. godine pravo na besplatnog pravnog zastupnika imaće korisnici novčane, socijalne pomoći ili dečjeg dodatka, žrtve nasilja i trgovine ljudima, izbeglice


Pravnu pomoć koju neće sami plaćati od 1. oktobra 2019. godine, kada počinje primena Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018 - dalje: Zakon), moći će da dobiju korisnici novčane, socijalne pomoći ili dečjeg dodatka, kao i oni koji to nisu, ali bi zbog finansiranja iz sopstvenog džepa, u konkretnoj pravnoj stvari, vidno osiromašili.

- Reč je o onima za koje je na osnovu raspoloživih podataka procenjeno da se nalaze u najtežoj finansijskoj situaciji, kao i onima koji bi snošenjem troškova sudskog postupka i nagrade za rad advokata faktički bili izjednačeni sa prvom grupom - objašnjavaju u Ministarstvu pravde.

Ovo pravo imaju i pripadnici ranjivih grupa, bez obzira na finansijsko stanje: deca o čijem se pravu, obavezi ili interesu odlučuje pred sudom ili drugim organom, žrtve nasilja u porodici, osobe koje traže azil, izbeglice, lica pod supsidijarnom zaštitom, interno raseljeni, osobe sa invaliditetom, oni koji ostvaruju zaštitu od torture i nečovečnog postupanja, ili trgovine ljudima.

Besplatnu pravnu pomoć pružaće advokati i službe pravne pomoći u jedinicama lokalne samouprave. Osim njih, i udruženja mogu neposredno da pruže besplatnu pomoć u postupcima ostvarivanja prava na azil i zaštitu od diskriminacije. Udruženja koja se bave zaštitom ljudskih i manjinskih prava i sloboda mogu da pružaju besplatnu pomoć žrtvama porodičnog, partnerskog ili seksualnog nasilja, kao i u zaštiti prava LGBT osoba, Roma, dece, osoba sa invaliditetom.

Da 1. oktobra počinje primena Zakona na koji je Srbija čekala 15 godina, podsetila je i ministarka pravde Nela Kuburović:

- Bitno je da se omogući jednak pristup pravdi svim građanima, da oni koji do sada nisu bili u mogućnosti da ostvare svoje pravo to sada mogu. Bitno je i da imamo državu koja je finansijski stabilna i koja može da obezbedi takva novčana sredstva, jer to nisu mali iznosi - kaže Kuburovićeva.

Troškovi postupka i usluge pružalaca pomoći biće finansirani iz republičkog i budžeta lokalnih samouprava, kao i iz projektnog finansiranja i donacija.

Građanin kome je potrebna besplatna pravna pomoć prvo se obraća organu uprave u jedinici lokalne samouprave. Ovlašćeni službenik razmatra njegov zahtev i, ako su ispunjeni uslovi, upućuje ga na registrovanog pružaoca besplatne pravne pomoći. On se može i neposredno obratiti pružaocima pomoći ako mu je potrebna informacija, pomoć u popunjavanju formulara, ili pravni savet, što čini 80 odsto pravnih usluga.

Zakonom se uvodi kontrola kvaliteta i odgovornost za savesno i profesionalno pružanje besplatne pomoći. Uvodi se i registar pružalaca, koji vodi Ministarstvo pravde, kao i obaveza opština i gradova da formiraju službe besplatne pravne pomoći.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. Crnjanski Spasojević, 23.09.2019.
Naslov: Redakcija