Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRUGI DAN SAVETOVANJA KOMPANIJE PARAGRAF NA PALIĆU, 24-27. SEPTEMBRA 2017. GODINE: Razmatrani Zakon o opštem upravnom postupku i poreski propisi


Drugog dana Savetovanja, 25. septembra 2017. godine, u organizaciji kompanije Paragraf pod nazivom "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru" organizovana su predavanja za učesnike iz javnog i privatnog sektora.

Za učesnike iz javnog sektora razmatrani su aktuelni propisi u vezi sa reformom javnog sektora.

Ruža Urošević, sudija Upravnog suda održala je uvodno predavanje na temu Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list SRJ", br. 33/97 i 31/2001 i "Sl. glasnik RS", br. 30/2010), nakon čega je odgovarala na pitanja učesnika.

Prof. dr Zlatko Stefanović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union izlagao je na temu korporativnog upravljanja u javnim preduzećima, nakon čega je odgovarao na pitanja učesnika.

Ranko Jerković, glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor", "Pravnik u javnom sektoru" održao je predavanje na temu ocenjivanja i napredovanja zaposlenih u organima AP i JLS (primena propisa o državnim službenicima, sa osvrtom na predložena rešenja vrednovanja zaposlenih u javnim službama - Nacrt zakona o zaposlenima u javnim službama).

Biljana Antić, prosvetni inspektor grada Beograda govorila je o specifičnostima radnog odnosa u ustanovama obrazovanja i vaspitanja (sa osvrtom na odredbe Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika i sa primerima iz prakse).

Za učesnike iz privatnog sektora razmatrane su aktuelnosti u vezi sa porezima i radnim odnosima.

Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" govorio je o vođenju PDV evidencije i iskazivanju podataka u poreskoj prijavi PDV.

Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" održao je predavanje na temu izdavanja računa i drugih dokumenata, u skladu sa propisima o PDV-u.

Dušan Pavlović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Pravnik u pravosuđu" izlagao je na temu Ugovora o radu na određeno vreme - najčešća pitanja iz prakse.

Marija Torlak, viši urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" održala je predavanje u vezi sa naknadom zarade zaposlenog na teret sredstava poslodavca.

Nada Đorđević, odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" govorila je o naknadi zarade zaposlenog lica i lica koje samostalno obavlja delatnost na teret drugih isplatioca prihoda (bolovanje preko 30 dana i porodiljsko odsustvo).

Predavanja se nastavljaju u utorak 26. septembra 2017. godine, trećeg dana savetovanja, po planiranom programu.

Izvor: Redakcija, 25.09.2017.