Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Poverenik smatra da je Strategija zaštite podataka o ličnosti „mrtvo slovo na papiru“


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić ocenio je 25. avgusta da je Strategija zaštite podataka o ličnosti "najbolja i zabrinjavajuća ilustracija" odnosa države Srbije prema ljudskim pravima. On je rekao da ni posle šest godina nije urađen Akcioni plan za sprovođenje Strategije, na šta se vlada obavezala, kao i da je na to upozorila i Evropska komisija. Šabić je upozorio da sve to može predstavljati problem prilikom predstojećih pregovora o poglavlju 23 sa EU.

U saopštenju povodom šeste godišnjice usvajanja Strategije zaštite podataka o ličnosti navodi se da se, iako je Strategija usvojena 2010. godine, državne aktivnosti u toj oblasti svode na aktivnosti Poverenika, koje ne mogu da nadomeste ono što bi trebalo da rade nadležna ministarstva, Vlada i Skupština Srbije.

Navodi se da da je broj predmeta Poverenika u oblasti zaštite podataka o ličnosti uvećan sa 83 u 2009. na 2.430 u 2015.

Šabić upozorava da je neophodno da se odnos prema Strategiji "korenito promeni", a jedan od prvih koraka bi mogao da bude izrada Akcionog plana za sprovođenje Strategije, na koji se Vlada obavezala još pre šest godina.

On je podsetio da je usvajajući Strategiju Vlada Srbije utvrdila da će "Akcioni plan za sprovođenje Strategije, s definisanim aktivnostima, očekivanim efektima, nosiocima konkretnih zadataka i rokovima za izvršenje zadataka, doneti u roku od 90 dana od dana objavljivanja".

Vlada je tada utvrdila i da će "formirati posebno radno telo koje će nadzirati obezbeđenje uslova i sprovođenje Strategije i Akcionog plana, vršiti koordinaciju državnih organa, izveštavati nadležne organe o sprovođenju Strategije i uočenim problemima i inicirati izmene u skladu s novonastalim potrebama ili uočenim nedostacima", navodi se u saopštenju Poverenika.

"Ni posle šest godina nemamo Akcioni plan, a „logična“ posledica je izostanak niza neophodnih i normativnih akata i aktivnosti", naveo je Poverenik i dodao da je na to upozorila i Evropska komisija.

Šabić je podsetio i da Vlada sa donošenjem Uredbe o zaštiti naročito osetljivih podataka, u odnosu na rok utvrđen Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) kasni više od sedam godina, kao i da se četiri godine kasni sa Predlogom novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti što, kako je ocenio, može predstavljati problem prilikom predstojećih pregovora o poglavlju 23 sa Evropskom unijom, kao i problem sa stanovišta zaštite prava koju država duguje svojim građanima.

Poverenik je istakao da će svojim aktivnostima nastaviti da ta prava štiti dodajući da to u konkretnim okolnostima objektivno predstavlja "gašenje požara" dok je Srbiji potrebno "sistematsko otklanjanje izvora problema i uspostavljanje novog, modernog sistema zaštite podataka o ličnosti."

Izvor: Vebsajt EurActiv, 25.08.2016.
Naslov: Redakcija