Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DONET PRAVILNIK O POSTUPKU PROVERE ORIGINALNOSTI DOKTORSKIH DISERTACIJA NA BEOGRADSKOM UNIVERZITETU


Senat Univerziteta u Beogradu usvojio je Pravilnik o postupku provere originalnosti doktorskih disertacija koje se brane na Beogradskom univerzitetu, a softver za proveru podudarnosti teksta koji su imali neki fakulteti sada će se primenjivati na nivou Univerziteta.

Odgovarajući softver je nabavljen, za sada, na dve godine, a koristiće se za proveru doktorskih disertacija na nivou Beogradskog univerziteta, kako bi se svi fakulteti pridržavali iste procedure.

Rektor Univerziteta u Beogradu Vladimir Bumbaširević rekao je da su do sada pojedinačni fakulteti imali određene softvere za utvrđivanje podudarnosti teksta, međutim, nije ceo Univerzitet.

"Ovo je Pravilnik da bi se svi fakulteti pridržavali na isti način i istu proceduru pratili. Naime, neophodno je, da kao što se i do sada radilo, kada se deponuje doktorska disertacija u elektronskom obliku, pre nego što bude dostupna uvidu javnosti, prođe kroz softver, i pre nego što komisija i mentor stave svoj potpis na doktorsku disertaciju imaju uvid u tu analizu", kaže Bumbaširević.

Kako kaže, ta analiza je samo pomoćno sredstvo da bi mentor odnosno eksperti mogli da imaju uvid u sam tekst.

Disertacije će se deponovati u Univerzitetsku biblioteku "Svetozar Marković" gde će prolaziti pomenuti softver.

Inače, svi odbranjeni radovi nalaze se u repozitorijumu odnosno bazi doktorskih disertacija, kako na samom Univerzitetu, tako i u nacionalnom repozitorijum doktorskih disertacija u elektronskom obluku pri Ministarstvu prosvete. I može im se pristupi kad god je to potrebno. To je od septembra 2014. godine i zakonska obaveza za sve univerzitete.

Izvor: Vebsajt RTS, Natalija Sinanović, 24.06.2018.
Naslov: Redakcija