Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MINISTARSTVIMA: Predviđeno je osnivanje dva nova ministarstva, za zaštitu životne sredine i za evropske integracije


Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima nalazi se u skupštinskoj proceduri, a njime je predviđeno osnivanje dva nova ministarstva - zaštite životne sredine i za evropske integracije, te usvajanje zakona po hitnom postupku. Predlagač zakona je poslanik Aleksandar Martinović.

Osnivanje Ministarstva životne sredine predloženo je imajući u vidu značaj koji očuvanje i zaštita životne sredine imaju kada je u pitanju kvalitet života građana i njihovo zdravlje, ali i zbog značajnih i složenih obaveza koje Srbija mora ispuniti u toj oblasti u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, piše u obrazloženju Predloga zakona.

Kako je poslove koji se odnose na zaštitu životne sredine do sada obavljalo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, predložena je i izmena delokruga rada tog Ministarstva, koje će promeniti naziv u Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

U obrazloženju je navedeno i da je predloženo osnivanje Ministarstva za evropske integracije, usled značajno većih obaveza i obima posla u procesu pridruživanja EU. Predloženo je i ukidanje Kancelarija za evropske integracije, jer će njene poslove preuzeti novoformirano Ministarstvo.

Predložene su i izmene u delokrugu Ministarstva privrede, tako što bi Ministarstvo rudarstva i energetike preuzelo poslove koji se odnose na pripremu akata o imenovanju i razrešenju organa upravljanja, kao i drugih akata koji se odnose na poslovanje javnih preduzeća i društava koji obavljaju delatnost proizvodnje i snabdevanja električnom energijom, odnosno prirodnim gasom.

Predloženo je i da Ministarstvo privrede preuzme od Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija poslove koji se odnose na propise u oblasti koncesija i javno-privatnog partnerstva.

Prema Predlogu zakona nova Vlada Republike Srbije biće bez Direkcije za elektronsku upravu, ali to ne znači da će ona biti ukinuta. Naprotiv.

Naime, Direkcija ostaje u službi Vlade kao Kancelarija, što znači da će biti podignuta na novi, viši nivo. To će Direkciji dati veću moć za sprovođenje svojih ciljeva i koordinacije sa ministarstvima i lokalnim samoupravama. To znači da će biti jedna od fundamentalnih prioriteta Vlade.

Poslanici Narodne skupštine Republike Srbije završili su načelni pretres o Predlogu zakona, čije je usvajanja prvi korak u izboru nove Vlade Republike Srbije. Očekuje se da u parlamentu sledeće sedmice počne rasprava o ekspozeu mandatarke za sastav Vlade Ane Brnabić. Rok za izbor vlade je 30 jun 2017. godine.

Za izbor nove Vlade potrebno je da glasa 126 poslanika od 250 koliko ima Narodna skupština Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt N1 i B92, 23.06.2017.
Naslov: Redakcija