Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Ustavni sud procenio da odredbe člana 30 i 36 Zakona o političkim strankama nisu u skladu sa Ustavom


Političke stranke koje na izborima nižu neuspehe mogu da odahnu. Ustavni sud je "oborio" pravilo po kojem su političke partije, ukoliko za osam godina ne izbore nijedno mesto u republičkom ili pokrajinskom parlamentu, dužne da se ponovo registruju.

Praktično, politička partija koja jednom sakupi 10.000 potpisa, plati njihovu overu i dobije redni broj u Registru stranaka, nema obavezu da ponavlja taj postupak u slučaju izbornog kraha.

 

ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009)

Obnova upisa u Registar

Član 30

Politička stranka je dužna da istekom svake osme godine od dana upisa u Registar podnese prijavu za obnovu upisa u Registar.

Uz prijavu iz stava 1. ovog člana podnose se izjave članova političke stranke o članstvu u političkoj stranci, na propisanom obrascu, koje sadrže overu potpisa najmanje u broju koji je potreban za osnivanje političke stranke upisane u Registar.

Sadržinu i izgled izjave iz stava 2. ovog člana bliže uređuje ministar.

Prijavu iz stava 1. ovog člana podnosi zastupnik političke stranke.

Izuzetno, politička stranka ne podnosi prijavu za obnovu upisa u Registar ako su, u roku iz stava 1. ovog člana, kandidati koje je ona predložila samostalno ili u koaliciji političkih stranaka učešćem na izborima za narodne poslanike u Narodnoj skupštini, odnosno poslanike u skupštini autonomne pokrajine dobili najmanje jedan mandat.

Ministarstvo utvrđuje činjenice i podatke iz stava 5. ovog člana po službenoj dužnosti.

Poseban uslov za prestanak političke stranke

Član 36

Politička stranka prestaje da postoji i briše se iz Registra ako u roku i pod uslovima iz člana 30. st. 1. i 2. ovog zakona ne podnese prijavu za obnovu upisa u Registar, osim u slučaju kada Ministarstvo utvrdi činjenice i podatke iz člana 30. stav 5. ovog zakona.

Ministarstvo pokreće postupak iz stava 1. ovog člana za brisanje političke stranke iz Registra po službenoj dužnosti.

 

 

 

- Sud je utvrdio da nisu u skladu sa Ustavom odredbe člana 30 i 36 Zakona o političkim stranakama("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 - dalje: Zakon), kojima je za one partije koje nisu osvojile nijedan mandat na izborima za narodne poslanike ili za predstavnike u pokrajinskoj skupštini, propisana obaveza da istekom svake osme godine podnose prijavu za obnovu upisa u Registar - rečeno je u Ustavnom sudu.

Nakon zvaničnog objavljivanja novo pravilo moraće da bude ugrađeno u Zakon.

Najviša pravna instanca, međutim, potvrdila je da ostaje pravilo po kojem je za osnivanje političke stranke potrebno 10.000 potpisa overenih u sudu.

Iz USS- a navode i dapodnošenje inicijative kojom bi bile osporene iste zakonske odredbe formalno nije zabranjeno, ali USS ne može ponovo odlučivati o članovima o čijoj se ustavnosti se već meritorno izjasnio, pošto je reč o presuđenoj stvari.

Izvor: Vebsajt Novosti, 25.06.2015.