Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RADU NA DNEVNOM REDU U BRISELU


U Briselu se od 24. do 26. juna održava bilateralni skrining za poglavlje 19 o socijalnoj politici i zapošljavanju. Na bilateralnom skriningu daje se pregled stanja u toj oblasti u Srbiji, sa ciljem da se napravi ocena usklađenosti sa evropskim standardima. Šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Misčević rekla je nakon prvog dana skrininga da je poglavlje 19 jedno od najsloženijih, kao i da je Srbija delimično usklađena sa standardima EU i da zna koji su koraci potrebni za potpuno usklađivanje. Zaključno sa ovim sastankom održan je skrining za 18 poglavlja, od čega u 12 i bilateralni i eksplanatorni, a u šest samo eksplanatorni, odnosno prvi sastanak u okviru skrininga na kojem se Srbija detaljno upoznaje sa standardima EU.

Šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Mišćević u izjavi novinarima 23. juna ocenila je da je poglavlje 19 jedno od većih i složenijih poglavlja i da obuhvata vrlo važna pitanja poput Zakona o radu i pitanja koja su u vezi sa standardima rada.

Dodala je da to poglavlje takođe obuhvata i socijalnu inkluziju, zapošljavanje i rad osoba sa invaliditetom, kao i jednake mogućnosti za ostvarivanje rada i naknade za rad. Kako je navela, to su aspekti o kojima se u Srbiji ne vodi dovoljno računa.

"Prvi dan je jako dobro prošao", ocenila je Miščević, dodajući da se tim srpskog Ministarstva rada pokazao kao veoma dobro pripremljen.

Šefica pregovaračkog tima je rekla da je ocenjeno da je Srbija delimično usklađena sa standardima EU, ali da je najznačajnije da će nakon skrininga biti potpuno jasno šta su dalji koraci, i da se pravi plan za potpuno usklađivanje.

Upitana da li je razmatran nacrt Zakona o radu, kojem se deo javnosti u Srbiji žestoko protivi, Mišćević je navela da se raspravljalo o trenutno važećem stanju, ali da su stručnjaci Evropske komisije dobili nacrt.

"Dali su pozitivno mišljenje o samom zakonu, kao i komentare pa je ministarstvo dalo još jedan nacrt. Dakle, nisu ne-upoznati sa ovom materijom", rekla je Miščević.

Ministar za rad, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja, Aleksandar Vulin novinarima je rekao da su predstavnici Evropske komisije veoma pozitivno ocenili ono što je urađeno kada je reč o detaljima bitnim za poglavlje 19.

"Što se tiče Zakona o radu, bio je pominjan i mogu da kažem sa velikim zadovoljstvom da predstavnici Evropske komisije smatraju da je to dobar predlog i da su brojne direktive Evropske komisije usvojene ovim predlogom i da on u značajnoj meri harmonizuje naše radno zakonodavstvo sa zakonodavstvom EU", naveo je Vulin.

Šta pregovori donose Srbiji?

Evropski standardi, sa kojima Srbije treba da se usaglasi tokom pregovora, Srbiji bi trebalo da donesu savremene radne odnose, uz povećanu fleksibilnost i povećanje konkurentnosti, ali i dobru zaštitu radnika i razvijeni socijalni dijalog.

U oblasti socijalne zaštite i zapošljavanja, Brisel ima podeljenu nadležnost sa državama članicama, odnosno dopunjava aktivnosti koje sprovode članice.

Kada je reč o Zakonu o radu, od Srbije se očekuje usklađivanje sa direktivama koje se odnose na organizaciju radnog vremena, odnosno definicije radnog vremena, noćnog rada i razmaka između radnih dana. Od Srbije se pre svega traži veća fleksibilnost u pogledu organizacije radnog vremena.

Srbija se usklađuje i sa direktivom o bezbednsoti i zdravlja na radu i 20 pratećih direktiva, kojima se predviđaju posebne mere bezbednosti na radu, kao i opreme za ličnu bezbednost i prevencija određenih rizika.

Kako su ranije rekli u pregovaračkoj grupi, to je veoma dinamična oblast jer se pojavljuju novi rizici, pa se pronalaze i nove mere za sprečavanje opasnosti.

U ovo poglavlje spada i zapošljavanje. Prema ranijim informacijama, Nacionalna strategija zapošlajvanja je usaglašena sa EU.

Izvor: EurActiv, 25.6.2014.