Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA: Dostupan prvi set otvorenih podataka


Državna revizorska institucija postavila je na Nacionalnom Portalu otvorenih podataka prvi set otvorenih podataka koji se odnose na registar lica koja su stekla zvanje državni revizor, odnosno ovlašćeni državni revizor.

Otvaranje podataka Državne revizorske institucije predstavlja značajan korak u daljem povećanju transparentnosti rada najvišeg organa revizije javnih sredstava Republike Srbije. Objavljivanje podataka u mašinski čitljivom formatu doprinosi ostvarenju misije i vizije DRI – da pomaže našoj zemlji da mudro upravlja i koristi resurse i da pouzdanim informacijama doprinosi dobrom upravljanju, transparentnosti i odgovornosti u javnom sektoru, izjavio je dr Duško Pejović, predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor.

Predsednik je podsetio da je DRI od prošle godine na svojoj internet prezentaciji započela sa objavljivanjem odazivnih izveštaja u kojima subjekti obaveštavaju DRI da li su otklonili nepravilnosti i nesvrsishodnosti koje su utvrđene i da li su postupili po datim preporukama.

Dr Pejović je rekao i da se radi na uspostavljanju sistema za automatizaciju postupka revizije - AMS softver, koji će se testirati do kraja godine. Nakon izvršenog testiranja očekuje se njegova puna primena.

Ovaj sistem će,između ostalog, olakšati planiranje revizija, obezbediti bazu podataka svih subjekata revizije, omogućiti praćenje toka revizije, zatim, statusa preporuka i prijava, ali omogućiti i elektronsko upravljanje dokumentima u reviziji. Zbog toga će DRI biti među prvim državnim organima koja će digitalizovati svoje procese, poručio je dr Pejović.

Zahvaljujući otvorenim podacima danas donosimo mere kako da smanjimo zagađenje vazduha, znamo koji tereni su pogodni za pošumljavanje, gradovi su otvorili podatke o svim gradskim linijama, redu vožnje, lokacijama stajališta, trasama i cenama karata u javnom prevozu i učinilo ih dostupno na Gugl mapama, znamo gde se događaju saobraćajne nesreće i imamo sigurne staze za đake. Otpočinjanjem pandemije korona virusa Kancelarija za IT i eUpravu je otvorila podatke i učinila dostupnim statistiku o broju građana u samoizolaciji, zaraženih virusom COVID-19, testiranim, hospitalizovanim i preminulim na teritoriji Republike Srbije kako na Portalu otvorenih podataka, tako i na posebno portalu za vizuelizaciju ovih podataka covid19.data.gov.rs. Državna revizorska institucija je napravila značajan iskorak donoseći odluku da svoje podatke otvore i daju ih građanima na dalju upotrebu", izjavio je direktor Kancelarije za IT i eUpravu, doc. dr Mihailo Jovanović.

Donošenjem Zakona o elektronskoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 27/2018) 2018. godine prvi put je definisana obaveza organa da otvaraju podatke i objavljuju ih na Portalu otvorenih podataka. Danas na Portalu preko 50 institucija je objavilo skoro 2.000 skupova podataka, postoji više od 15 primera upotreba, organizovano je preko 30 besplatnih edukativnih događaja posvećeni vizuelizaciji podataka kao i kreiranju mobilnih aplikacija koji su okupili više od 1.000 učesnika.

Nacionalni Portal otvorenih podataka predstavlja mesto na kome se objavljuju skupovi otvorenih podataka u posedu državnih organa Republike Srbije. Portal otvorenih podataka zamišljen je ne samo kao repozitorijum otvorenih podataka državnih organa, već i kao mesto interakcije sa zajednicom koja te podatke koristi. Osim mogućnosti sveobuhvatnog pretraživanja objavljenih skupova podataka, portal korisnicima nudi mogućnost praćenja aktivnosti državnih organa koji objavljuju podatke, kao i mogućnost diskusije o objavljenim podacima. Portal otvorenih podataka pokrenut je u okviru projekta "Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti" koji se realizuje uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Svetske banke, Vlade Velike Britanije i Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA).

Izvor: Vebsajt Državna revizorska institucija, 21.05.2020.
Naslov: Redakcija