Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POGLAVLJE 27: Srbija ima obavezu da do 2030. godine reciklira polovinu komunalnog otpada


Srbija se nalazi na pola puta ka ispunjenju standarda u zaštiti životne sredine potrebnih za članstvo u Evropskoj uniji, rečeno je na savetovanju posvećenom tretmanu otpada.

Polovina evropskih normi je već zakon i kod nas, beleži se porast industrije reciklaže, dok su za postizanje preostalih ciljeva kako otpad više ne bi bio smeće potrebne dve stvari – promena navika svakog od nas i finansijska podrška.

Srbija ima obavezu da do 2030. godine reciklira polovinu komunalnog otpada.

Da bi se to ostvarilo, finansiraju se gradnje regionalnih deponija, a svaki građanin će morati da menja svoj odnos prema otpadu.

"Kada govorimo o otpadu, treba da naučimo ili prosto budemo svesni toga da o otpadu više ne razmišljamo kao o otpadu koji će se odložiti na deponiju nego otpadu koji će se ponovo iskoristiti u procesu reciklaže, njegovoj ponovnoj upotrebi, korišćenju otpada u energetske svrhe", kaže Radmila Šerović, načelnik odeljenja za upravljanje otpadom u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Prevedeno na jezik administracije, postizanje potrebnih standarda u zaštiti životne sredine obuhvaćeno je u 700 dokumenata, sa preko 5.000 stranica. Sve što je napisano, pre ili kasnije, u praksi treba da sprovede 4.000 stručnjaka.

Izvor: Vebsajt RTV, Boris Šuman, 23.05.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija