Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA KREDITNU PODRŠKU: Kamatna stopa je od jedan do tri odsto, a najveći iznosi zajma su šest miliona dinara za poljoprivrednike i 18 miliona dinara za firme. Pravilnikom je definisano da se kreditna podrška ostvaruje podnošenjem pismenog zahteva banci uz dostavljanje prateće dokumentacije. Rok za podnošenje zahteva je 1. novembar


Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine donelo je Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku ("Sl. glasnik RS", br. 48/2017) namenjen poljoprivrednicima u saradnji sa poslovnim bankama.

Poljoprivrednici koji nameravaju da nabave kvalitetne priplodne junice, telad i junad za tov, priplodna grla u ovčarstvu ili pak sadnice voća, seme, poljoprivrednu mehanizaciju, mogu da od banaka da traže kredite koje subvencioniše država.

Kamatna stopa je od jedan do tri odsto, a najveći iznosi zajma su šest miliona dinara za poljoprivrednike i 18 miliona dinara za firme.

Pravilnikom je definisano da se kreditna podrška ostvaruje podnošenjem pismenog zahteva banci uz dostavljanje prateće dokumentacije.

Rok za podnošenje zahteva je 1. novembar.

Izvor: Vebsajt Sistem tržišnih informacija poljoprivrede Srbije, 24.05.2017.
Naslov: Redakcija