Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PUTNIM ISPRAVAMA: Licu koje poseduje putnu ispravu čiji rok važenja nije istekao, na zahtev će se izdati nova putna isprava, između ostalog i u slučaju promene ličnih podataka, uključujući i promenu adrese prebivališta. Zbog promene adrese prebivališta lice nije u obavezi da menja pasoš čiji rok važenja nije istekao


Zbog promene mesta prebivališta dolazimo u situaciju da menjamo i lična dokumenta koja su nam kasnije potrebna za na primer prijavu na Biro za zapošljavanje ili zdravstveno osiguranje.

Sve to iziskuje dosta vremena i određenu količinu novca, a svakako nam je u interesu da uštedimo što više kada su u pitanju i vreme, i novac.

Na primer, ako se iz Niša preselite u Beograd, i u ličnoj karti promenite adresu prebivališta, znači li to da ćete morati da dajete dodatni novac i vadite novi pasoš iako vam postojeći još uvek nije istekao?

Imajući u vidu da je podatak o adresi prebivališta vidljiv podatak u obrascu putne isprave, odredama Zakona o putnim ispravama ("Sl. glasnik RS", br. 90/2007, 116/2008, 104/2009, 76/2010 i 62/2014), regulisano je da će se licu koje poseduje putnu ispravu čiji rok važenja nije istekao, na zahtev, izdati nova putna isprava, između ostalog i u slučaju promene ličnih podataka, uključujući i promenu adrese prebivališta. U konkretnom slučaju, zbog promene adrese prebivališta lice nije u obavezi da menja pasoš čiji rok važenja nije istekao – rekli su iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

U MUP-u napominju da je posedovanje putne isprave pravo svakog državljanina Republike Srbije, a ne obaveza.

ZAKON O PUTNIM ISPRAVAMA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2007, 116/2008, 104/2009, 76/2010 i 62/2014)

Izdavanje nove putne isprave iako postojećoj nije istekla važnost

Član 33

Licu koje poseduje putnu ispravu čiji rok važenja nije istekao na zahtev izdaće se nova putna isprava u sledećim slučajevima:

1) ako je putna isprava popunjena;

2) ako je putna isprava oštećena ili dotrajala, tako da ne može da služi svojoj svrsi;

3) ako je došlo do promene ličnih podataka imaoca putne isprave upisanih u putnu ispravu;

4) ako fotografija ili slika na putnoj ispravi ne odgovara izgledu lica;

5) ako strana država odbije da izda vizu i reguliše boravak jer preostali rok važenja putne isprave iznosi manje od šest meseci.

Uz zahtev za izdavanje putne isprave podnosilac zahteva dužan je da priloži i putnu ispravu čiji rok važenja nije istekao, a prilikom preuzimanja novog pasoša, prethodna putna isprava će biti poništena.

Izvor: Vebsajt Telegraf, S. Kostić, 24.05.2016.
Naslov: Redakcija