Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Rodna ravnopravnost važna stavka u budžetu za 2016. godinu


Srbija će u planiranju budžeta za 2016. godinu posebnu pažnju posvetiti rodnoj ravnopravnosti, izjavila je šefica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i potpredsednica Vlade Srbije Zorana Mihajlović.

Na otvaranju seminara o pravljenju rodno odgovrnog budžeta, ministarka Mihajlović, rekla je da bi bilo pogrešno da se rodno odgovoran budžet tumači kao "ženski budžet", već da je to budžet koji će u projektnom delu poštovati potrebe određenog pola.

Ministarka Mihajlović je navodeći primer, rekla da se u jednoj loklanoj samoupravi odvaja novac za podsticaje u poljoprivredi (za stočarstvo) i to je praktično odvajanje za muškarce koji vode gazdinstvo i zapitala se zašto deo koji bi se mogao opredeliti za povrtarstvo ne bi omogućio da budu radno zastupljene i žene.

Ona je ukazala da je Srbija pitanje rodne ravnopravnosti podigla na viši nivo, i da je formirano Kordinaciono telo za to. "Važno da se izborimo sa rodnom neravnopravnošću, sa svim predrasudama i stereotipima u društvu  i da ispravimo sve greške kako bi sistem funkcionisao", dodala je Mihajlović.

Pomoćnica ministra finansija, Mirjana Ćojbašić, navela je da će Ministarstvo podržati uvođenje principa rodne ravnopravnosti tako što će budžetski korisnici u svojim predlozima finansijskih planova u najmanje jednom programu iskazati rodno osetljiv cilj i indikator.

Predstavnica Ujedinjenih nacija (UN Women), Asja Verbanova, navela je da je cilj da se novac efikasno raspodeli poštujući rodnu strukturu. 

Izvor: Vebsajt Beta, 25.05.2015.