Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

JAVNA RASPRAVA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA: Rasprava će trajati do 19. aprila 2018. godine


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u postupku pripreme propisa organizuje javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja sa ciljem prikupljanja komentara i sugestija koji će dodatno unaprediti postojeći pravni okvir.

Ministar Branko Ružić je tim povodom izjavio da je unapređenje ove oblasti važno za evropski put Republike Srbije i Pregovaračko poglavlje 23, ali da na to ne treba gledati kao na obavezu, zato što se poboljšanjem ovog propisa unapređuje transparentnost rada javne uprave i ostvaruje pravo javnosti da zna. On je istakao je da je Nacrt ovog propisa sačinjen u inkluzivnom i transparentnom postupku u saradnji sa državnim organima i organizacijama, nezavisnim telima i sugestijama dobijenim tokom javnih onlajn konsultacija na radni tekst Nacrta izmena i dopuna.

"Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uspostavilo je praksu kada je reč o konsultovanju javnosti u ranim fazama donošenja propisa, jer je to najbolji način da se izgradi otvorena uprava. Logično je da kao ministarstvo nadležno za reformu javne uprave, budemo primer efikasnosti, profesionalnosti, transparentnosti, što bi trebalo da bude dodatni motiv ostalima da takvu praksu uvedu i u svoj način rada", rekao je Ružić i podsetio da je nedavno Ministarstvo državne uprave proglašeno za najotvoreniju instituciju u regionu po oceni nevladinog sektora.

Ministar je pozvao stručnu javnost i sve zainteresovane da uzmu aktivno učešće u javnoj raspravi kako bismo došli do što boljih rešenja za ovu oblast.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja trajaće do 19. aprila 2018. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, na obrascu, putem elektronske pošte na adresu: prava.slobode.registri@mduls.gov.rs ili na adresu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6, sa napomenom: "Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja".

Tekst Nacrta zakona predstaviće se na Okruglom stolu pod nazivom "Predstavljanje Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja", koji će se u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave održati 27. marta 2018. godine u Beogradu, sa početkom u 11:00 časova, u sali "Beograd" Palate Srbija, Bulevar Mihajla pupina 2.

Izvor: Vebsajt Ministarstva državne uprave, 22.03.2018.
Naslov: Redakcija