Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDSTAVLJEN GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU SUDOVA U SRBIJI ZA 2014. GODINU: Najavljeno donošenje Pravilnika o radu sudija koji će pratiti evropski standard da je norma 14 rešenih predmeta po sudiji


Sudovi u Srbiji u toku prošle godine postigli su izuzetne rezultate i za samo šest meseci efektivnog rada uradili su oko jedan odsto više predmeta u odnosu na 11 meseci 2013. godine, rekao je predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Viskog saveta sudstva Dragomir Milojević.

Predstavljajući godišnji izveštaj o radu sudova u Srbiji 2014. godine, on je podstetio da je početkom prošle godine krenula nova mreža sudova i da su pojedini u tom periodu bili u "selidbi", kao i da je četiri meseca trajao protest advokata, koji nisu dolazili na suđenja pa su ona morala da se odlažu.

"Da nije bilo ovih objektivnih okolnosti, efektivni rad sudova i sudija bio bi još bolji. Ono što je bitno je da se ispunjava Program rešavanja starih predmeta, ali zbog sprečenosti ovim okolnostima, on nije mogao da se u potpunosti ispuni", rekao je.

statistički podaci govore da su sudovi za šest meseci rada, u odnosu na prethodnu godinu rešeli 30.000 više predmeta, a ukupan broj predmeta u radu 2014. godine bio je 4.642.602.

Prema njegovim rečima, na početku 2014. godine bilo je 2.890.417 nerešenih predmeta, primljeno je 1.752.185, rešeno 1.793.212 predmeta, a ostalo je nerešeno 2.849.360 predmeta.

"Iz navedenih podataka se vidi da su sudovi savladili priliv i da su rešili veći broj predmeta od broja predmeta koji su primili. Na kraju izveštajnog perioda ostalo imje nerešeno 0,88 manje predmeta u odnosu na kraj 2013. godine", rekao je Milojević.

On je kazao da ove brojke opterećuju i dalje predmeti izvršenja, kojih je oko 1.8 miliona, tako da je realno stanje nerešenih predmeta oko 900.000.

Osvrćući se na zahteve za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Milojević je rekao da je u toku prošle godine primljeno 9.353 predmeta od kojih je realno ostalo nerešeno svega 314.

Problem koji i dalje opterećuje sprsko sudstvo, prema njegovim rečima, je nejednaka opterećenost sudija brojem predmeta u zavisnosti od toga u kom gradu se sud nalazi.

Milojević je pohvalio rad apelacionih sudova, Upravnog suda i Prekršajnog apelaciong suda koji su uradili od 25 odsto do 50 odsto više predmeta nego prošle godine, napominjući da oni nisu bili opterećeni protestom advokata, jer su advokati mogli da postupaju u tim predmetima.

Posebno je istakao da je privredno sudstvo dobro radilo i da je prosek po predmetu 200 dana da se on okonča što je, kako je naveo veoma bitno zbog investicija - da se privredni sporovi rešavaju efikasno.

Milojević je napomenuo da su prethodne godine neke sudije u Srbiji prevazilazile normu dok je druge nisu dostigle, i pozvao sudije da "dodaju gas".

"Moramo da uložimo još napora da se rešava još više predmeta", poručcio je Milojević i napomenuo da će uskoro biti usvojen pravilnik o radu sudija koji će pratiti evropski standard da je norma 14 rešenih predmeta po sudiji.

Izvor: Tanjug, 25.03.2015.